Futura College, school voor praktijkonderwijs

Futura College, school voor praktijkonderwijs

Woerden
Woerden
Voortgezet onderwijs
Oecumenisch
263 Leerlingen

Omschrijving van Futura College, school voor praktijkonderwijs

Het Futura College is een kleinschalige school met zo'n 240 leerlingen, afkomstig uit Woerden en de omliggende plaatsen. Met een enthousiast team van medewerkers leiden we onze leerlingen op en begeleiden we ze naar een plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze doelgroep later zo zelfstandig als mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij en doen wij er alles aan om de zelfredzaamheid te vergroten. 

Ons onderwijs is gebasseerd op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap daarmee streven we ernaar om bovenstaande te bewerkstelligen. 


De doelgroep van het praktijkonderwijs leert het liefst en het gemakkelijkst in de praktijk. 
Leren wordt het best bereikt in de echte wereld, buiten school. We dagen onze docenten en leerlingen uit om zoveel mogelijk de echte wereld naar binnen te halen en om zoveel mogelijk de echte wereld in te gaan door bijvoorbeeld een lunch te bereiden voor het verzorgingscentrum in de buurt of om fietsen te repareren van buurtbewoners of om met de trein te reizen met de klas om zo te ontdekken hoe dat werkt. Zo komen leerlingen in aanraking met andere mensen, “echte” situaties buiten de klas. 

Leerlingen in het praktijkonderwijs zijn over het algemeen leerlingen die heel open en naturel reageren. Vanaf het moment dat een leerling start op het Futura vinden wij het belangrijk om de leerling goed te leren kennen. Wat zijn zijn/haar hobby's, heeft hij een bijbaantje is, heeft hij broers of zussen, wanneer is hij jarig en wat kan hij goed of waar is hij onzeker over. 

We kijken naar de leerling als persoon. De relatie is belangrijk! Zo heeft elke leerling regelmatig een één op één met zijn advisor (mentor) en worden er coachgesprekken gehouden.  Net zoals de leerlingen hebben ook onze medewerkers éénmaal in de drie weken een één op één met hun pricipal. Dit draagt ertoe bij dat de sfeer op de school veilig en prettig is. We kennen elkaar allemaal. 
 

We hebben een onderwijsfilosofie gevonden die goed past bij onze visie, “Big Picture Learning”, waarin de interesse van de leerling het uitgangspunt is. 

 


Adresgegevens

Abeellaan 2
3440 AE Woerden
Utrecht, Nederland
Bereken woon-werk afstand