Almeerse Scholen Groep*

Onderdeel van: Almeerse Scholen Groep - Almere
Basisonderwijs
Openbaar

Omschrijving van Almeerse Scholen Groep*

De organisatie
Stichting Almeerse Scholen Groep (ASG) is het openbare onderwijsbestuur van acht scholen in het voorgezet onderwijs, 38 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs in Almere, die nauw met elkaar samenwerken; 21.000 leerlingen krijgen er inspirerend onderwijs. Bij ASG werken circa 2.200 medewerkers, waarmee het de grootste werkgever is van Flevoland en het heeft op verschillende beleidsterreinen een voortrekkersrol binnen de regio. De scholengroep bevindt zich in een dynamisch veld. De grootstedelijke context van Almere, met als belangrijk kenmerk de grote diversiteit waardoor er op vele terreinen uitdagingen zijn, maakt het werken binnen de Almeerse Scholen Groep interessant en uitdagend. 

De Koers
Koers 26, ‘Samen bouwen aan het onderwijs van morgen’, wordt gedragen door onze fundamenten. Leiderschap, Innovatie, en Duurzaamheid zijn voor ons een kompas in het omgaan met de kansen en urgenties. Ze helpen ons om onszelf, het onderwijs en de wereld om ons heen tot ontwikkeling te brengen en helpen ons vorm te geven aan de drie ambities die in Koers 26 centraal staan: Groeien door verbinden, Ontwikkelen voor nu en de toekomst, en Flexibel organiseren en vormgeven van onderwijs. Onze ambities gaan gepaard met beloftes aan leerlingen, medewerkers, ouders en samenwerkingspartners. Voor hen willen wij het verschil maken.”)) Voor meer informatie over Koers 26 verwijzen wij u naar de website van de Almeerse Scholen Groep: Koers 26.

Missie 

Adresgegevens

Randstad 20 - 31
1314 BC Almere
Flevoland, Nederland
Route plannen