Pieter Zeeman Lyceum

Pieter Zeeman Lyceum

Voortgezet onderwijs
Openbaar
1.100 Leerlingen

Omschrijving van Pieter Zeeman Lyceum

Missie
Zorgzaamheid, Kwaliteit, Veiligheid en Plezier in Leren zijn de vier belangrijke thema's die de leidraad vormen voor het beleid van de school. Activiteiten, projecten en acties dienen te vallen binnen deze thema's.

De school geeft veel aandacht aan het leef- en werkklimaat, zodat het aantrekkelijk is om er te leren en te werken.
De school wil ieder kind als individu benaderen en stelt zich ten doel de leerlingen optimale kansen te bieden om zich te ontplooien, zowel op het gebied van de schoolopleiding als op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming.
De school beoogt bij te dragen aan de opvoeding tot volwassen en volwaardige wereldburgers met verantwoordelijkheid voor medemens en milieu.
De school biedt een veilige en geborgen omgeving die toegankelijk is voor een ieder die respect en verdraagzaamheid toont voor de medemens en zijn opvattingen.
De school vindt het schoolrendement en de inrichting van de organisatie van belang als wezenlijke aspecten van kwaliteit.

Visie
Het Pieter Zeeman Lyceum leidt de komende jaren leerlingen op, die in de maatschappij een bestaan opbouwen en een aandeel leveren aan de (veranderende) samenleving. Het Pieter Zeeman Lyceum wil anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst en rekening houden met veranderde omstandigheden.

Leerproces
Het Pieter Zeeman Lyceum streeft na dat de leerlingen plezier in leren hebben. Dat kan alleen indien de leerling ook een actieve rol krijgt in zijn eigen leerproces. Daarvoor is het noodzakelijk dat de school het onderwijs gaat inrichten vanuit het leerproces van de leerlingen. Aandacht en zorgzaamheid voor ieder individu betekent onder meer dat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen de leerlingen. Deze verschillen kunnen actief gebruikt worden ter versterking van het onderwijs.

Niveau
De onderwijsactiviteiten zijn afgestemd op de capaciteiten van de leerlingen, bieden hen een uitdaging en zullen uiteindelijk resulteren in een afsluiting op het maximale niveau. 

Zelfstandigheid en motivatie
Zelfstandig werken en leren is in het MBO, HBO en op de universiteit van groot belang. In het VO moet daar een goede voorbereiding voor gegeven worden. Aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen is van groot belang om een goede motivatie te bevorderen. Dat kan via de inhoud van de lessen, maar zeker ook via de gehanteerde werkvormen (inrichting) plaatsvinden. 

Jezelf ontwikkelen en de vrijheid krijgen om initiatieven te nemen, dat vinden wij bij Pieter Zeeman Lyceum belangrijk! Ben jij benieuwd naar onze vacatures? Bekijk ze via: https://werkenbij.pontes.nl/?locatie=zierikzee

Werkomgeving

Vanaf januari 2022 werken wij in een gloednieuw schoolgebouw, dat het meer gepersonaliseerde onderwijs van het Pieter Zeeman Lyceum goed faciliteert. 

Bijzonderheden

Stichting Scholengroep Pontes en het Ostrea Lyceum gaan met ingang van 1 januari 2025 fuseren. Een bestuurlijke fusie versterkt de positie van de scholen als het gaat om onderwijsuitdagingen zoals personeelstekorten en schommelende leerlingaantallen, en
speelt in op ontwikkelingen zoals nieuwe bekostigingsmethoden, verduurzaming en huisvesting. Beide bestuurders benadrukken: “Het doel van de bestuurlijke fusie is niet om mavo, havo en vwo-scholen samen te voegen. Nieuwe vormen van samenwerking of
samenvoeging worden in 2024 wel onderzocht voor vmbo basis, kader en gemengd, zodat we zoveel mogelijk verschillende vmbo opleidingen kunnen blijven aanbieden aan alle leerlingen. Onze samenwerking is van groot belang voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in de regio. Zo kunnen ook toekomstige generaties blijven profiteren van een breed en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. De continuïteit van ons onderwijs zorgt voor baanzekerheid, waardoor wij een aantrekkelijke werkgever zijn.”

Video


Collega’s aan het woord

Het vak onderwijsassistent heeft soms een stoffig imago, alsof je de hele dag kopietjes maakt. Dat is absoluut niet zo. Het is een veelzijdige baan en we zijn overal inzetbaar. Ik help in iedere klas, van het praktijkonderwijs tot aan het vwo en maak daardoor kennis met veel verschillende leerlingen. Onze basis is de Tom-klas. Hier staan we 5 dagen per week klaar voor leerlingen met extra hulpvragen. Wat is 10 minuten lezen? Hoe maak je toetsen? Wat doe je met de informatie die je gehad hebt? Ook leerlingen die even moeten afkoelen of tot rust willen komen lopen hier binnen. Ik heb een vaste dag in de Tom-klas waardoor ik concrete afspraken met leerlingen kan maken om hen op te volgen. Op mijn andere werkdagen ga ik als vliegende keep door het hele gebouw om docenten te ondersteunen of hun lessen te vervangen als ze afwezig zijn. Het mooiste van mijn vak vind ik dat je zoveel kunt toevoegen door gewoon mens te zijn, met respect, normen en waarden. Het is een verrijking van je leven en ik krijg regelmatig kippenvel. Als ik met een leerling hard heb gewerkt voor een goed cijfer en hij na de toets enthousiast terug binnenkomt: “Mevrouw, mevrouw, heb je al gekeken?!”

Brenda

Onderwijsassistent


Adresgegevens

Hatfieldpark 1-2
4300 AE Zierikzee
Zeeland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Pieter Zeeman Lyceum

{"total":7,"sectoren":{"2":7},"vakken":{"14":1,"241":1,"45":1,"7":1,"26":1,"69":1,"21":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":7},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":3,"-1":0},"dienstverband":{"3":6,"1":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":6,"2":1,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":7,"-1":0},"bevoegdHeden":{"1":5,"2":1,"5":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":1,"30":7},"functieSoorten":{"1":7},"provincies":{"9":7}}
7 onderwijsvacatures
7 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
1 april '24
Parttime 0,4 fte
21 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
augustus 2024
Parttime 0.4 - 0,8 fte
21 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
augustus 2024
Parttime of fulltime 1,4 - 1.8 fte
Toon alle 7 vacatures