Stichting Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee)

Stichting Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee)

Goes
Goes
Voortgezet onderwijs
Openbaar
2.200 Leerlingen
3 Locaties

Omschrijving van Stichting Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee)

Pontes: Een brug naar de toekomst!

Stichting Scholengroep Pontes is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo, tweetalig vwo (Engels), gymnasium, kunst- en cultuurklassen, technasium en sportklassen. Pontes heeft meerdere locaties: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Oranjeweg) te Goes en Pieter Zeeman te Zierikzee.

In Goes zijn alle opleidingen te volgen, in Zierikzee evenzo, minus tweetalig vwo en gymnasium. De Centrale Organisatie is in Goes gevestigd. De contacten tussen Goes en Zierikzee zijn optimaal. Dit is nodig, bijvoorbeeld om de naam van de scholengroep eer aan te doen (‘Pontes’ is Latijn voor ‘bruggen’). Het is dus niet alleen de Zeelandbrug die ervoor zorgt dat de locaties verbonden zijn.

Onze kijk op het onderwijs:
Een krachtige, uitdagende en veilige leeromgeving voor de leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen. Goede examenresultaten en doorstromingsmogelijkheden. Het gebruik van moderne leermiddelen. Aandacht voor sociale, culturele en creatieve vaardigheden.

Een openbare scholengroep:
Pontes is er dus voor iedereen; het maakt niet uit welke godsdienst of levensovertuiging een leerling heeft. Niet alleen de leerlingen, ook de medewerkers verschillen van achtergrond. In zo'n omgeving leert een leerling respect te hebben voor de ideeën, normen en waarden van de ander.

Een veilige school:
Een schoolklimaat dat gekenmerkt wordt door orde, rust en structuur. Een warme sfeer en betrokkenheid.

Een zorgzame school:
Veel tijd en aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leerling. Loopbaanoriëntatie en loopbaan-begeleiding. Een team van gespecialiseerde docenten voor een gedegen en professionele leerlingbegeleiding. Hulp- en ondersteuningslessen, faalangstreductie en examentraining.

Een school voor uitdagend onderwijs:
Pontes houdt rekening met de interesses en capaciteiten van leerlingen.

Bijzonderheden

Stichting Scholengroep Pontes en het Ostrea Lyceum gaan met ingang van 1 januari 2025 fuseren. Een bestuurlijke fusie versterkt de positie van de scholen als het gaat om onderwijsuitdagingen zoals personeelstekorten en schommelende leerlingaantallen, en
speelt in op ontwikkelingen zoals nieuwe bekostigingsmethoden, verduurzaming en huisvesting. Beide bestuurders benadrukken: “Het doel van de bestuurlijke fusie is niet om mavo, havo en vwo-scholen samen te voegen. Nieuwe vormen van samenwerking of
samenvoeging worden in 2024 wel onderzocht voor vmbo basis, kader en gemengd, zodat we zoveel mogelijk verschillende vmbo opleidingen kunnen blijven aanbieden aan alle leerlingen. Onze samenwerking is van groot belang voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in de regio. Zo kunnen ook toekomstige generaties blijven profiteren van een breed en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. De continuïteit van ons onderwijs zorgt voor baanzekerheid, waardoor wij een aantrekkelijke werkgever zijn.”
 

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Bergweg 14
4461 NB Goes
Zeeland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Stichting Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee)

{"total":23,"sectoren":{"2":23},"vakken":{"14":2,"69":2,"67":1,"52":2,"76":1,"7":2,"31":1,"21":2,"26":3,"156":1,"166":1,"241":1,"45":1,"300":1,"133":1,"39":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":23},"beschikbaarheid":{"2":2,"1":13,"-1":0},"dienstverband":{"3":17,"1":5,"-1":1},"zijInstroom":{"1":12,"2":11,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":23,"26":11,"-1":0},"bevoegdHeden":{"1":11,"6":2,"2":4,"5":5,"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":1,"30":23},"functieSoorten":{"1":20,"3":3},"provincies":{"9":23}}
23 onderwijsvacatures
7 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
1 april '24
Parttime 0,4 fte
9 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
schooljaar 24/25
Parttime ca. 0.3 - 0.4 fte
19 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
schooljaar 24/25
Parttime ca. 0.8 fte
Toon alle 23 vacatures