Joannes XXIII

Onderdeel van: Stichting Sozko - Utrecht
Basisonderwijs
216 Leerlingen
80 Medewerkers

Goed Onderwijs door Goede Leerkrachten, dat leidt tot aardige, waardige en vaardige leerlingen.

De Joannes XXIII is een basisschool in de wijk Overvecht in Utrecht. De school is gesitueerd  in een prachtig nieuw schoolgebouw met een uitdagend schoolplein.  Op de Joannes zitten zo'n 216 kinderen die les krijgen van ongeveer 22 enthousiaste (parttime) leerkrachten. Wij besteden grote aandacht aan de brede ontwikkeling van de kinderen en hebben daarbij hoge verwachtingen van de kinderen.
Zo geven iedere week ervaren muziekdocenten in het kader van de MuziekRoute muziekles aan de kinderen van onze school, waarbij de kinderen van groep 5 zelfs les krijgen in, naar keuze, cello, viool, trompet, gitaar of slaginstrumenten. Op de donderdag en vrijdag krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht.
Wij hebben een continurooster. Om 08.10 uur komen de kinderen binnen en gaan om 14.30 uur weer naar huis. Op woensdag gaan zij om 12.00 uur naar huis en zijn 's middags vrij. De kinderen krijgen les in een prachtig gebouw met een eigen grote gymzaal!
Dit is echt een school waar je graag wilt werken! 

De Joannes XXIII is een van de drie scholen die vallen onder een kleine stichting: de SOZKO. Wij zorgen goed voor het personeel. Iedere werknemer ontvangt een laptop en krijgt veel tijd voor lesboorbereiding en verwerking. Kijk ook eens op onze website: www.joan23.nl !

De school werkt samen met de 11 andere basisscholen in Overvecht. Samen vormen zij de Brede School Overvecht. Belangrijke pijlers binnen de Brede School Overvecht zijn:
  • Talentontwikkeling
  • Vreedzame Wijk
  • MuziekRoute.

Voor meer informatie over wat er in de school allemaal gebeurt, kan je kijken op onze website: http://www.joan23.nl

Missie

Onderdeel van onze missie is dat wij staan voor ‘goede leerkrachten’. Dat is geen loze kreet. Wij hebben een structuur opgezet die maakt dat nieuwe medewerkers goed worden ingewerkt. Zij kunnen gebruik maken van een coach om te reflecteren op hun plek en werk in de nieuwe omgeving. We hebben opleidingscöordinatoren die zowel stagiaires als startende leerkrachten ondersteunen, we hebben bovenschools mentoren in dienst die in de klas voor en mee kunnen doen, en ook bovenschools coaches die helpen reflecteren op hoe het gaat. Er werkt een behoorlijk aantal zij-instromers binnen Sozko en deze zijn heel tevreden over hoe zij worden begeleid.

Visie

Goed onderwijs: Is gericht op kennis, sociale vaardigheden én persoonlijkheid Biedt ruimte en aandacht voor het individuele kind Vindt plaats in een veilig klimaat en een rijke leeromgeving Is gestructureerd en planmatig, met doorlopende leerlijnen Verhoudt zich expliciet tot de omgeving en ontwikkelingen in de maatschappij

Een goede leerkracht: Ziet ieder kind Creëert een veilig leerklimaat Heeft hoge verwachtingen Heeft goede kennis van didactiek, leerlijnen en doelen Vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen in de lessen Bereidt zich goed voor Werkt samen met collega’s en met ouders Doet aan zelfreflectie en werkt aan eigen ontwikkeling

Wat is aardig, waardig en vaardig? Aardig = oog, respect en begrip voor anderen Waardig = zelfvertrouwen en zelfkennis, weerbaarheid en veerkracht Vaardig = kennis en kunde om je te redden in deze samenleving

Werkomgeving

Kleine stichting voor primair onderwijs, weinig afstand tussen beleidssturing en primair proces
Informele, mensgerichte, open sfeer
Van oorsprong katholieke denominatie
Drie scholen met verschillende populaties, onderwijsconcepten, faciliteiten en in verschillende buurten
Ongeveer 80 medewerkers
Ontwikkelingstrajecten vinden plaats per school, minder op niveau stichting
Goede samenwerking op directieniveau
Financieel gezond en weinig overhead
Werken in de stedelijke, Utrechtse omgeving


Adresgegevens

Neckardreef 115
3562 CM Utrecht
Utrecht, Nederland
Route plannen

Vacatures van Joannes XXIII

{"total":2,"sectoren":{"1":2},"vakken":{"102":2,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":2,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":2,"-1":0},"dienstverband":{"3":2,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":1,"-1":1},"onderwijsTypen":{"1":2,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":2},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":2},"functieSoorten":{"1":2},"provincies":{"8":2}}
2 onderwijsvacatures
20 dagen geleden
Basisonderwijs PO
in overleg
Parttime 0,2125 fte
27 dagen geleden
Basisonderwijs PO
zsm
Parttime 0,7875 fte