Stichting Sozko

Utrecht
Basisonderwijs
80 Medewerkers
3 Locaties

Goed Onderwijs door Goede Leerkrachten, dat leidt tot aardige, waardige en vaardige leerlingen.

Sozko is een kleine stichting met een mensgerichte sfeer, waar de lijntjes kort zijn. Iedere individuele medewerker wordt gezien, en iedereen kan zijn stem laten horen en invloed hebben, zowel op de school als binnen de hele stichting.

Sozko bestaat uit drie scholen met sterk verschillende leerlingpopulaties en een eigen cultuur en identiteit. Dat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn voor personeel om nieuwe dingen uit te proberen of eens met een andere groep leerlingen of in een ander team te werken. We willen steeds meer met elkaar gaan samenwerken en elkaars kennis en ervaring benutten. Hiervoor staat concrete doelen in het huidige Koersplan van Sozko. Daarnaast is er een jaarlijkse SOZKO dag waar iedereen aan deelneemt.

Missie

Onderdeel van onze missie is dat wij staan voor ‘goede leerkrachten’. Dat is geen loze kreet. Wij hebben een structuur opgezet die maakt dat nieuwe medewerkers goed worden ingewerkt. Zij kunnen gebruik maken van een coach om te reflecteren op hun plek en werk in de nieuwe omgeving. We hebben opleidingscöordinatoren die zowel stagiaires als startende leerkrachten ondersteunen, we hebben bovenschools mentoren in dienst die in de klas voor en mee kunnen doen, en ook bovenschools coaches die helpen reflecteren op hoe het gaat. Er werkt een behoorlijk aantal zij-instromers binnen Sozko en deze zijn heel tevreden over hoe zij worden begeleid.

Visie

Goed onderwijs: Is gericht op kennis, sociale vaardigheden én persoonlijkheid Biedt ruimte en aandacht voor het individuele kind Vindt plaats in een veilig klimaat en een rijke leeromgeving Is gestructureerd en planmatig, met doorlopende leerlijnen Verhoudt zich expliciet tot de omgeving en ontwikkelingen in de maatschappij

Een goede leerkracht: Ziet ieder kind Creëert een veilig leerklimaat Heeft hoge verwachtingen Heeft goede kennis van didactiek, leerlijnen en doelen Vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen in de lessen Bereidt zich goed voor Werkt samen met collega’s en met ouders Doet aan zelfreflectie en werkt aan eigen ontwikkeling

Wat is aardig, waardig en vaardig? Aardig = oog, respect en begrip voor anderen Waardig = zelfvertrouwen en zelfkennis, weerbaarheid en veerkracht Vaardig = kennis en kunde om je te redden in deze samenleving

Werkomgeving

Kleine stichting voor primair onderwijs, weinig afstand tussen beleidssturing en primair proces
Informele, mensgerichte, open sfeer
Van oorsprong katholieke denominatie
Drie scholen met verschillende populaties, onderwijsconcepten, faciliteiten en in verschillende buurten
Ongeveer 80 medewerkers
Ontwikkelingstrajecten vinden plaats per school, minder op niveau stichting
Goede samenwerking op directieniveau
Financieel gezond en weinig overhead
Werken in de stedelijke, Utrechtse omgeving

Onze scholen

Meer scholen tonen


Adresgegevens

Teun de Jagerdreef 1c
3506 GD Utrecht
Utrecht, Nederland
Route plannen

Vacatures van Stichting Sozko

{"total":5,"sectoren":{"1":5},"vakken":{"102":4,"610":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":5,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":4,"-1":0},"dienstverband":{"3":3,"1":1,"-1":1},"zijInstroom":{"1":2,"2":1,"-1":2},"onderwijsTypen":{"1":3,"4":2,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":5},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":5},"functieSoorten":{"1":5},"provincies":{"8":5}}
5 onderwijsvacatures
20 dagen geleden
Basisonderwijs PO
in overleg
Parttime 0,2125 fte
20 dagen geleden
Basisonderwijs PO
in overleg
Parttime 0,2125 fte
21 dagen geleden
Basisonderwijs PO
zsm
Parttime of fulltime 0,4 - 1,0 fte
Toon alle 5 vacatures