Montessori Lyceum Amsterdam

Onderdeel van: Montessori Scholengemeenschap Amsterdam - Amsterdam
Voortgezet onderwijs
Algemeen bijzonder
1.950 Leerlingen

Omschrijving van Montessori Lyceum Amsterdam

Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) is de oudste school voor voortgezet montessorionderwijs. De school is in 1930 opgericht door ouders, om hun kinderen ook voortgezet onderwijs op montessori grondslag te kunnen laten volgen. Het MLA is een cultuurprofiel school voor zo’n 1950 leerlingen met twee vestigingen en is in hart en nieren een montessorischool, wat betreft doelstellingen, werkwijze en sfeer. Leerlingen en docenten zijn gelijkwaardig (maar niet elkaars gelijken). Deze verhouding is cruciaal, vormt de kern van het pedagogisch klimaat en zorgt voor een prettige sfeer in de school.
 
Op het MLA leren leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen en leren ze zelfstandig te werken. Docenten en medewerkers geven leerlingen het vertrouwen dat ze dit kunnen. Leerlingen zijn tijdens hun periode bij ons op school in toenemende mate in staat zelf de regie op hun leerproces te nemen. Het is de taak van betrokken docenten en medewerkers om ze daarbij te helpen en dit ook voor te leven, vanuit de overtuiging dat de docent niet alleen kennisoverdrager is, maar ook cultuuroverdrager.
 
Het MLA is een school in transitie. De afgelopen jaren heeft de school missie, montessoriwaarden en werkwijze herijkt. De plannen die vervolgens gemaakt zijn om het montessorionderwijs te versterken genereren veel energie in de school en worden op dit moment uitgevoerd. Dat gebeurt vanuit vijf leidende principes:
 
  1. Op het MLA hebben we vertrouwen in elkaar
  2. Op het MLA maken we het leren en het ontwikkelen van onze leerlingen zichtbaar
  3. Op het MLA ligt de nadruk zowel op het ontwikkelproces van leerlingen als op het succesvol behalen van het diploma
  4. Op het MLA leren we onze creativiteit ontwikkelen en leren we door middel van kunst en cultuur
  5. Op het MLA zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de school, het onderwijs en elkaar.
Door deelscholen te onderscheiden wordt in de grote school die het MLA is, kleinschaligheid georganiseerd. In het schooljaar 2018 – 2019 zijn de eerste stappen gezet om gespreid leiderschap in te voeren. Het idee is dat gewerkt wordt in kleinere teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen. De teams zijn zelfstandig, krijgen verantwoordelijkheid en professionele ruimte en werken vanuit onderling vertrouwen. De komende jaren moet het gespreid leiderschap steeds verder vorm krijgen.
Het MLA is te groot geworden om de pedagogische en didactische uitgangspunten van het montessorionderwijs goed vorm te kunnen geven. Om die reden zijn we gestart met een grootscheepse vernieuwing van gebouwen; een deel van de school is daarom ondergebracht op een tijdelijke plek. Over twee jaar zal er ook een nieuw eigentijds montessorischoolgebouw verrijzen in de Sluisbuurt, een nog te ontwikkelen woonwijk in Amsterdam Zeeburg. Er zullen dan twee gelijkwaardige vestigingen ontstaan. De mavo afdeling zal na de verbouwing niet langer in een apart gebouw zijn gevestigd maar integraal onderdeel worden van één of beide vestigingen van het Montessori Lyceum Amsterdam.

De school is onderdeel van De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA), een scholengroep met vier scholen en zes locaties. Samen tellen deze scholen zo’n 4.300 leerlingen.

Adresgegevens

Pieter de Hoochstraat 59
1071 ED Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
Route plannen

Vacatures van Montessori Lyceum Amsterdam

{"total":3,"sectoren":{"2":3},"vakken":{"67":1,"45":1,"96":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":3,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":1,"1":2,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"1":2,"-1":0},"zijInstroom":{"1":3,"2":0,"-1":0},"onderwijsTypen":{"2":3,"-1":0},"bevoegdHeden":{"1":1,"-1":2},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":2,"30":3},"functieSoorten":{"1":2,"3":1}}
3 onderwijsvacatures
4 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
01-08-2023
Fulltime 0,8 - 1,0 fte
4 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
01-08-2023
Parttime 0,5 fte
11 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
04-09-2023
Parttime 0,8 fte