Vrijeschool De Berkel

Vrijeschool De Berkel

Onderdeel van: Stichting VSNON - Zutphen
Onderdeel van: Stichting VSNON - Zutphen
Basisonderwijs
Antroposofisch
235 Leerlingen
20 Medewerkers

Vrijeschool De Berkel

Vrijeschool De Berkel is een eigentijdse vrije basisschool. De Berkel staat open voor vernieuwing die bij de schoolmissie past:

"Wij willen als school werken aan de sociale, kunstzinnig, ambachtelijke, motorische en cognitieve vermogens van het kind, opdat het kind zich kan ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig denkend mens dat zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor medemens en natuur."

Daarbij staat de ontwikkeling van het kind vanuit het antroposofisch mensbeeld centraal. 

Missie

Wij bieden onze leerlingen een leer- en leefomgeving waarin wij hen ondersteunen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, vrijdenkende mensen. Met inzicht in zichzelf en anderen kunnen zij de wereld vanuit vertrouwen en innerlijke kracht vernieuwen.

Visie

Ieder kind is uniek en heeft een eigen identiteit. Tegelijkertijd is ieder mens, ieder kind, altijd alleen maar mens te midden van andere mensen. Het doel van ons onderwijs is naast het aanleren van kennis en vaardigheden, juist ook de ontwikkeling van de eigen identiteit van elke leerling, samen met én te midden van andere mensen. In de schoolgemeenschap kunnen leerlingen ontdekken wie ze zijn, om uiteindelijk te worden wie ze zijn. Leerkrachten zijn de spil waar het om gaat in het onderwijs. Zij bieden ontwikkelingsstof tijdens vaklessen en periodes, vormgegeven vanuit het vrijeschoolleerplan, dialoog, persoonlijke inzichten en de actualiteit. Er is sprake van levend onderwijs, passend in de context, op het goede moment en in de beschikbare tijd. Leerlingen worden aangesproken op hoofd, hart en handen. Het leerplan is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie.


Adresgegevens

Henri Dunantweg 4
7201 EV Zutphen
Gelderland, Nederland
Bereken woon-werk afstand