Stichting VSNON

Stichting VSNON

Zutphen
Zutphen
Voortgezet onderwijs, Basisonderwijs
Antroposofisch
4 Locaties

Omschrijving van Stichting VSNON

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland biedt vrijeschoolonderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar uit alle culturele, levensbeschouwelijke en sociale achtergronden. 

De bron van het vrijeschoolonderwijs ligt in het antroposofische mens- en wereldbeeld zoals uitgewerkt door Rudolf Steiner (1861-1925). Ieder mens komt op de aarde met een bepaalde opdracht en met een wijze van zijn. Het is een hele kunst om die opdracht te voelen, ervaren, zien of inzien. De scholen binnen VSNON streven ernaar in te spelen op de ontwikkelingsvragen van elke leerling. Een ontwikkeling die ertoe mag leiden dat ieder zijn of haar opdracht ontdekt. 

De scholen doen dit door een eigentijdse en uitdagende leeromgeving aan te bieden, gericht op de verschillende leeftijdsfasen. Het talent van hoofd, hart en handen waarderen we gelijkwaardig. Vandaar dat we in ons onderwijsaanbod ook veel aandacht geven aan kunstzinnige en ambachtelijke vakken. 

De scholen werken onder de paraplu van stichting VSNON. De stichting bevordert de continuïteit van de leerweg van kleuterklas tot het eind van de middelbare school in een doorlopend leerplan. 

Missie

Wij bieden onze leerlingen een leer- en leefomgeving waarin wij hen ondersteunen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, vrijdenkende mensen. Met inzicht in zichzelf en anderen kunnen zij de wereld vanuit vertrouwen en innerlijke kracht vernieuwen.

Visie

Ieder kind is uniek en heeft een eigen identiteit. Tegelijkertijd is ieder mens, ieder kind, altijd alleen maar mens te midden van andere mensen. Het doel van ons onderwijs is naast het aanleren van kennis en vaardigheden, juist ook de ontwikkeling van de eigen identiteit van elke leerling, samen met én te midden van andere mensen. In de schoolgemeenschap kunnen leerlingen ontdekken wie ze zijn, om uiteindelijk te worden wie ze zijn. Leerkrachten zijn de spil waar het om gaat in het onderwijs. Zij bieden ontwikkelingsstof tijdens vaklessen en periodes, vormgegeven vanuit het vrijeschoolleerplan, dialoog, persoonlijke inzichten en de actualiteit. Er is sprake van levend onderwijs, passend in de context, op het goede moment en in de beschikbare tijd. Leerlingen worden aangesproken op hoofd, hart en handen. Het leerplan is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie.

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Dreef 4b
7200 BB Zutphen
Gelderland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Stichting VSNON

{"total":4,"sectoren":{"2":4},"vakken":{"13":1,"52":1,"26":1,"80":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":4},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":4,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"1":3,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":4,"-1":0},"onderwijsTypen":{"7":4,"-1":0},"bevoegdHeden":{"2":1,"1":2,"6":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":1,"3":4,"7":4,"30":4},"functieSoorten":{"1":4},"provincies":{"5":1,"2":3}}
4 onderwijsvacatures
Gisteren
Voortgezet onderwijs VO
Per direct
Parttime Circa 0,2300 fte
2 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
zsm
Parttime
2 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
zsm
Parttime
Toon alle 4 vacatures