Vrije School De Zonnewende

Vrije School De Zonnewende

Onderdeel van: Stichting VSNON - Zutphen
Onderdeel van: Stichting VSNON - Zutphen
Basisonderwijs
Antroposofisch
242 Leerlingen
24 Medewerkers

Vrije School De Zonnewende

Vrije School De Zonnewende is een school voor kleuter- en basisonderwijs. De Zonnewende biedt breed onderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Rudolf Steiner, aansluitend op de vragen die vanuit de kinderen en de samenleving worden opgeroepen. 

We ambiëren kinderen inzicht te laten verkrijgen in henzelf, de ander en de wereld om hen heen. Zodat zij kunnen worden wie ze zijn en in staat zijn zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Vanuit een open houding zoeken we naar het wezen van ieder individu, opdat het kind zich kan ontplooien naar zijn eigen mogelijkheden. 

Missie

Wij bieden onze leerlingen een leer- en leefomgeving waarin wij hen ondersteunen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, vrijdenkende mensen. Met inzicht in zichzelf en anderen kunnen zij de wereld vanuit vertrouwen en innerlijke kracht vernieuwen.

Visie

Ieder kind is uniek en heeft een eigen identiteit. Tegelijkertijd is ieder mens, ieder kind, altijd alleen maar mens te midden van andere mensen. Het doel van ons onderwijs is naast het aanleren van kennis en vaardigheden, juist ook de ontwikkeling van de eigen identiteit van elke leerling, samen met én te midden van andere mensen. In de schoolgemeenschap kunnen leerlingen ontdekken wie ze zijn, om uiteindelijk te worden wie ze zijn. Leerkrachten zijn de spil waar het om gaat in het onderwijs. Zij bieden ontwikkelingsstof tijdens vaklessen en periodes, vormgegeven vanuit het vrijeschoolleerplan, dialoog, persoonlijke inzichten en de actualiteit. Er is sprake van levend onderwijs, passend in de context, op het goede moment en in de beschikbare tijd. Leerlingen worden aangesproken op hoofd, hart en handen. Het leerplan is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie.


Adresgegevens

Valckstraat 30
7203 GC Zutphen
Gelderland, Nederland
Bereken woon-werk afstand