Obs Koningin Wilhelmina

Obs Koningin Wilhelmina

Onderdeel van: Stichting Onderwijs Primair - Lekkerkerk
Onderdeel van: Stichting Onderwijs Primair - Lekkerkerk
Basisonderwijs
Openbaar
260 Leerlingen
22 Medewerkers

Omschrijving van Obs Koningin Wilhelmina

Iedereen is welkom!

De KW-school is een openbare school, dat betekent dat alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn, ongeacht hun maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school is een ontmoetingsplaats en daarmee hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Hier kunnen kinderen met verschillende achtergronden van jongs af aan samen leven en samen leren.  

Ons motto is ‘In veiligheid naar zelfstandigheid.’

De KW-school in een notendop:
  • We staan ervoor dat ieder kind gezien, gehoord, geaccepteerd en begrepen wordt.
  • We leren onze leerlingen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, de ander en de omgeving.
  • We maken leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
  • We werken doelgericht aan goede leerresultaten.
  • We werken met een digitaal portfolio, waarin leerlingen het werk verzamelen waar ze trots op zijn.
  • We werken met moderne leermiddelen, vanaf groep 4 heeft elke leerling een chromebook.
  • We organiseren ateliers met een variëteit aan activiteiten.
  • We zijn er trots op een Gezonde School te zijn met veel aandacht voor sport en bewegen.
  • We werken met al onze leerlingen regelmatig in onze prachtige schooltuin.

Missie

De KW-school heeft als motto: ‘in veiligheid naar zelfstandigheid’. In een veilig pedagogisch klimaat willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind tot een zelfstandig, positief kritisch denkend mens. Met ons onderwijs willen we alle leerlingen uitdagen op hun eigen niveau. Daarmee komen we tegemoet aan de innerlijke drang tot leren en blijft uw kind gemotiveerd.’

Visie

De basis voor het leren is veiligheid. Als een kind zich veilig voelt, zal het zich ook beter ontwikkelen. Belangrijke elementen in ons onderwijs zijn structuur en voorspelbaarheid. Onze school zorgt ervoor dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen, werkelijk het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden en trots zijn op hun prestaties. Kinderen moeten ruimte krijgen voor hun innerlijke drang om te leren, gemotiveerd te blijven en hun talenten verder te kunnen ontwikkelen.

Werkomgeving

Stichting Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs uitgangspunt zijn in ons denken en handelen.

Adresgegevens

Koninginneweg 5-7
2941 XH Lekkerkerk
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand