Stichting Onderwijs Primair

Stichting Onderwijs Primair

Stolwijk
Stolwijk
Basisonderwijs
Openbaar
2.600 Leerlingen
12 Locaties

Omschrijving van Stichting Onderwijs Primair

Ons onderwijs
Wij zijn een Stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat wij iedereen welkom heten ongeacht geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of politieke overtuiging(dubbelheid weg)

Wij willen de verschillende talenten van kinderen optimaal benutten en waarderen in een betekenisvolle leeromgeving. Respect, verdraagzaamheid, betrokkenheid en zorgzaamheid zijn essentieel voor ons.

We vinden het belangrijk dat kinderen het plezier in leren behouden en terug kunnen kijken op een fijne basisschooltijd. We verwachten van elkaar meer dan gemiddelde prestaties.

Een keurmerk
Onze Stichting biedt een keurmerk voor scholen die het verschil maken. We benutten op onze scholen het potentieel van ieder kind en leggen zo de basis voor een gelukkig leven!

Teams om trots op te zijn!
Onze collega's zijn professionals; zij werken elke dag aan het vergroten van hun pedagogisch vakmanschap. Zij zijn ambitieus en blijven zich continu ontwikkelen. 

Een schoolgebouw waar je je thuisvoelt
Wij bieden een uitnodigende leeromgeving met goed geoutilleerde scholen en bijbehorende faciliteiten. De schoolgebouwen zien er fris en uitnodigend uit en zijn een fijne plek om te zijn. Een plek waar je je snel thuis voelt!

Actief uitdragen van onze speerpunten
De stichting en de scholen hebben een duidelijk profiel en we onderscheiden ons van andere scholen. Dat doen wij in de allereerste plaats door ons openbare karakter. In het algemeen geldt dat wij werk maken van een hoge onderwijskwaliteit en goed werkgeverschap. Wij zetten in op samenwerking en geven blijk van een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit wordt actief uitgedragen door de bestuurder, schooldirecteuren en collega's. Wij zijn ambitieus en dat stralen wij uit!

Missie

Stichting Onderwijs Primair biedt een keurmerk voor 16 basisscholen met allen een eigen karakter. Samen wordt het verschil gemaakt voor kinderen. Er wordt een basis gelegd voor een betekenisvolle deelname aan de maatschappij waarbij het potentieel van het kind wordt benut.

Het motto van de stichting is:  


 ‘GROEIEN MET LEF!’

Het groeien in het motto is bedoeld voor alle leerlingen en alle medewerkers. De stichting stelt eisen aan deze ontwikkeling, ondersteunt en faciliteert. Vanuit de maatschappelijke opdracht wordt gezorgd voor Betekenisvol leren dankzij Vakmanschap in Samenwerking in een duurzame en vitale organisatie.

Dat doen we mét elkaar, vóór de kinderen! 

Werkomgeving

Stichting Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs uitgangspunt zijn in ons denken en handelen.

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

't Vaartland 3-5
2821 LH Stolwijk
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand