Hogeschool Utrecht

Over Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuisvoelen en waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren.

Ontplooien
Hogeschool Utrecht biedt studenten en medewerkers kansen om zich optimaal te ontplooien in studie en werk, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen.

Externe oriëntatie
We leiden hoogwaardige professionals op en werken daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. Vandaar onze sterke externe oriëntatie op sociaal -, economische - en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in Nederland maar internationaal.  

Transparant
De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit.

De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort.

Opleidingen

OpleidingPlaatsOplopend
Opleiding docent NT2 (Post-bachelorcursus) Utrecht
Assessment docent NT2 (bachelorcursus) Utrecht
Bouwcoördinator PO/Teamleider VO(Post-bachelo... Utrecht
Klassenmanagement in de 21e eeuw(Post-bachelo... Utrecht
Kopopleiding | leraar 2e graads in één jaar Utrecht
Leraar aardrijkskunde 2egraads (bacheloropl. ... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Basisonderwijs (HUpabo Utrecht, ba dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar biologie 2e graads (bacheloropleiding ... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Duits 2e graads (bacheloropleiding dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Engels 2egraads (bacheloropl. deeltijd) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Frans 2egraads (bacheloropleiding deel... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar geschiedenis 2e graads (bacheloropl. dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar gezondheidszorg en welzijn(ba dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar natuurkunde 2e graads (ba dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Ned. Gebarentaa (NGT)l/Tolk NGT Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Nederlands 2e graads (bacheloropleidin... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar omgangskunde 2e graads (bacheloropl. dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar scheikunde 2e graads (bacheloropl. dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Spaans 2e graads (bacheloropleiding dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar techniek 2e graads (bacheloropleiding ... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar wiskunde 2egraads (bacheloropleiding dt) Utrecht Lerarenbeurs
Master Dovenstudies/Leraar Ned. Gebarentaal Utrecht Lerarenbeurs
Master Educational Needs (M EN) - voorheen MSEN Landelijk Lerarenbeurs
Master EN Auditief Gehandicapten (voorheen SEN) Utrecht Lerarenbeurs
Master EN Communicatief Gehandicapten-voorhee... Utrecht Lerarenbeurs
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Aardrijkskunde Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Biologie Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Duits Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Engels Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Frans Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Natuurkunde Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Nederlands Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Scheikunde Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Wiskunde Utrecht Lerarenbeurs
Master Pedagogiek Amersfoort Lerarenbeurs
PDG voor docenten in het MBO (Post-bachelorcu... Utrecht
Pedagogiek Amersfoort Lerarenbeurs
Teacher Education in English Utrecht Lerarenbeurs
Teacher Education in German Utrecht Lerarenbeurs
Zij-instroom tweedegraads lesbevoegdheid Utrecht

Meer informatie

U kunt Hogeschool Utrecht ook bezoeken op http://www.hu.nl.