Hogeschool Utrecht

Over Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden - aankomende - professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio.

Beroepspraktijk als uitgangspunt
De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies. Veel van onze opleidingen zijn voortgekomen uit vragen van de beroepspraktijk, die nog altijd het uitgangspunt is van onze werkzaamheden. Met die beroepspraktijk - en met de opbrengsten van ons praktijkgericht onderzoek - houden we de kwaliteit van onze opleidingen op hoog niveau, dragen we bij aan de Human Capital Agenda van diverse sectoren en werken we aan innovatie van de beroepspraktijk.

Opleidingen

OpleidingPlaatsOplopend
Opleiding docent NT2 (Post-bachelorcursus) Utrecht
Assessment docent NT2 (bachelorcursus) Utrecht
Bouwcoördinator PO/Teamleider VO(Post-bachelo... Utrecht
Klassenmanagement in de 21e eeuw(Post-bachelo... Utrecht
Kopopleiding | leraar 2e graads in één jaar Utrecht
Leraar aardrijkskunde 2egraads (bacheloropl. ... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Basisonderwijs (HUpabo Utrecht, ba dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar biologie 2e graads (bacheloropleiding ... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Duits 2e graads (bacheloropleiding dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Engels 2egraads (bacheloropl. deeltijd) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Frans 2egraads (bacheloropleiding deel... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar geschiedenis 2e graads (bacheloropl. dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar gezondheidszorg en welzijn(ba dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar natuurkunde 2e graads (ba dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Ned. Gebarentaa (NGT)l/Tolk NGT Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Nederlands 2e graads (bacheloropleidin... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar omgangskunde 2e graads (bacheloropl. dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar scheikunde 2e graads (bacheloropl. dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar Spaans 2e graads (bacheloropleiding dt) Utrecht Lerarenbeurs
Leraar techniek 2e graads (bacheloropleiding ... Utrecht Lerarenbeurs
Leraar wiskunde 2egraads (bacheloropleiding dt) Utrecht Lerarenbeurs
Master Dovenstudies/Leraar Ned. Gebarentaal Utrecht Lerarenbeurs
Master Educational Needs (M EN) - voorheen MSEN Landelijk Lerarenbeurs
Master EN Auditief Gehandicapten (voorheen SEN) Utrecht Lerarenbeurs
Master EN Communicatief Gehandicapten-voorhee... Utrecht Lerarenbeurs
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Aardrijkskunde Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Biologie Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Duits Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Engels Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Frans Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Natuurkunde Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Nederlands Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Scheikunde Utrecht Lerarenbeurs
Master Leraar Wiskunde Utrecht Lerarenbeurs
Master Pedagogiek Amersfoort Lerarenbeurs
PDG voor docenten in het MBO (Post-bachelorcu... Utrecht
Pedagogiek Amersfoort Lerarenbeurs
Teacher Education in English Utrecht Lerarenbeurs
Teacher Education in German Utrecht Lerarenbeurs
Zij-instroom tweedegraads lesbevoegdheid Utrecht

Meer informatie

U kunt Hogeschool Utrecht ook bezoeken op http://www.hu.nl.