Hogeschool Inholland

Open Dagen Inholland

Regelmatig organiseert Hogeschool Inholland Open Dagen, afgewisseld met Open Avonden. Tijdens de Open Dagen zijn alle hbo-opleidingen vertegenwoordigd en helpen wij je graag bij het maken van de juiste studiekeuze.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.inholland.nl/opendag
 

Over Hogeschool Inholland

Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert, wordt gezien en herkend, en kan rekenen op inhoudelijk hoger beroepsonderwijs, op de menselijke maat en dichtbij. Dit alles in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld
 
Brede, herkenbare opleidingen
Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede en voor het regionale werkveld herkenbare opleidingen aan. We bieden studenten de ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde en professionele beroepsuitoefening met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Stevig onderwijs en goede begeleiding
De opleidingen zijn stevig aan de maat, maar mét een goede begeleiding zodat studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Praktijkgericht onderzoek
Bij dit alles hoort een stevige onderzoeksagenda waarbij we met onze lectoraten vooral cruciale aandacht schenken aan praktijkgericht onderzoek. Niet alleen versterken we daarmee de kwaliteit van ons onderwijs, ook leggen we hierdoor belangrijke verbindingen met het werkveld. Praktijkgericht onderzoek helpt ons de maatschappelijke opdracht te realiseren om betekenisvol te werken aan vraagstukken waar de samenleving mee worstelt.
 
Waarde(n)volle hogeschool
Om met ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarde toe te voegen aan de samenleving hebben we gekozen voor een kernthema en drie hoofdthema’s. Inholland kenmerkt zich als een waarde(n)volle hogeschool. Er is meer dan alleen het beroep waar je voor leert. Persoonlijke ontwikkeling en personal leadership maken deel uit van ons curriculum. De drie hoofdthema's zijn: creatieve economie, de gezonde samenleving en duurzame techniek en groen.
 
Samenwerken is het nieuwe concurreren
Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. Samenwerken is wat ons betreft het nieuwe concurreren We staan niet met de rug naar elkaar toe, maar luisteren actief en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat studenten zo goed mogelijk voorbereid worden op een professionele carrière.

Opleidingen

OpleidingPlaatsOplopend
Leraar Basisonderwijs (Pabo) Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam
Lerarenopleiding Aardrijkskunde Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Algemene Economie Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Bedrijfseconomie Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Biologie Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Duits Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Engels Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Frans Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Geschiedenis Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Godsdienst (Godsdienst en Le... Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Islamgodsdienst Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Maatschappijleer Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Natuurkunde Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Nederlands Amstelveen
Lerarenopleiding Scheikunde Amstelveen Lerarenbeurs
Lerarenopleiding Wiskunde Amstelveen Lerarenbeurs
Master Educational Leadership Amstelveen Lerarenbeurs
Master Leren en Innoveren Amstelveen, Den Haag. Lerarenbeurs
Pedagogiek Amsterdam Lerarenbeurs

Meer informatie

U kunt Hogeschool Inholland ook bezoeken op http://www.inholland.nl.