Post-hbo Nederlands als tweede taal

De laatste open dag kon helaas niet doorgaan. We bieden je graag een aantal (online) alternatieven, zodat je verder kunt met het maken van jouw studiekeuze! Voor de deeltijdbachelors, AD's, avondopleidingen, masters, flexibel studeren, cursussen en trainingen zijn er ook online alternatieven te vinden: https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm

Organisatie
Share |

Organisatie
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Plaats
Tilburg
Beschrijving
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, een instituut van Fontys Hogescholen, biedt als erkende instelling voor het hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masterlerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (vo/bve) in Nederland. Onze opleidingen zijn competentiegericht en worden aangeboden in voltijd en deeltijd. De deeltijdstudies zijn flexibel en op maat. Daarnaast bieden we cursussen, advies en training aan voor docenten in het werkveld, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

 

Opleiding

Opleiding
Post-hbo Nederlands als tweede taal
Omschrijving
Geef je regelmatig Nederlands aan leerlingen voor wie de Nederlandse taal geen moedertaal is, of wil je dat in de toekomst gaan doen? De post-hbo-opleiding tot leraar Nederlands als tweede taal geeft je de gereedschappen en kennis die je nodig hebt om
de stof optimaal over te brengen en je klas te blijven boeien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Telefoon: 08850-71766

E-mail: professionaliserenflot@fontys.nlVoor inhoudelijke vragen over de cursus kunt u contact opnemen met:

Annette Hurkmans, a.hurkmans@fontys.nl.