Pedag. Didactische Aantekening

www.nhl.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
NHL Hogeschool
Plaats
Leeuwarden, Groningen
Beschrijving

Om studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl te laten ontwikkelen, kiest de NHL voor het concept competentiegericht onderwijs. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. De NHL wil de komende jaren het onderwijs, zowel voltijd als deeltijd, verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. De NHL vergroot daarom het maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Pedag. Didactische Aantekening
Omschrijving

U heeft passie voor uw vak en u beschikt over een flinke dosis werkervaring. U bent wellicht al in tijdelijke dienst bij een school, maar heeft nog geen bewijs van voldoende didactische bekwaamheid. Dan is de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift iets voor u.

Als docent werkzaam in het beroepsonderwijs in de volwasseneneducatie beschikt u voor aanvang van de cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift al over een afgeronde hbo- of wo-opleiding of aantoonbaar hbo-werk –en denkniveau. U bent bevoegd om binnen het mbo aangenomen te worden als docent. Het getuigschrift geeft u tevens doorstroommogelijkheden naar een 2e graads bevoegdheid.