Kindercoach in het onderwijs

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Kindercoach in het onderwijs
Omschrijving
Opleiding Kindercoach in het onderwijs: help kinderen in hun kracht te komen!
Wilt u met een kind bouwen aan bewustwording en persoonlijke groei? Om vervolgens hierbij een coachende, kwaliteits-, oplossings- en handelingsgerichte aanpak in te zetten met het doel het kind weer in zijn of haar eigen kracht te zetten? De opleiding Kindercoach
in het onderwijs is het antwoord op de sterk groeiende vraag van kinderen om hulp en ondersteuning.Doelgroep

Bestemd voor leerkrachten, IB-ers, directies en gedragsspecialisten in het primair onderwijs. Als deelnemer deelt u het verlangen om kinderen wezenlijk te willen ondersteunen. U leert zich te verbinden en werkelijk betekenis te geven aan een andere manier van
kijken naar en werken met kinderen en de volwassenen om hen heen.Programma/onderdelen

De opleiding Kindercoach in het onderwijs bestaat uit de volgende vier modules:Module 1: Kinderen van deze tijd

 • Introductie van de opleiding en kennismaking
 • Kinderen van deze tijd. Anders of toch gewoon?
 • Basiscommunicatie
 • Anders kijken naar lastig gedrag (kwaliteiten ontdekken)
 • Anamnese: wat vragen kinderen van ons?
 • Wat laten kinderen u zien over uzelf (spiegelgedrag)?

Module 2: Anders omgaan met gedrag

 • De zin en onzin van labels
 • Verbindend communiceren
 • Herkaderen van gedrag
 • Kernkwadranten
 • Ontwikkeling: soms gaat het anders
 • Schooluitval

Module 3: De kracht van de kindercoach

 • Gespreksmodellen:

  - LSD model

  - 4G model

  - GROW model
 • Persoonlijke vaardigheden:

  - Respectvol omgaan met uzelf en de ander

  - Helder communiceren met uzelf, kinderen, ouders en leerkrachten

  - Acceptatie en betrokkenheid

  - Passende begeleiding

  - Uzelf als rolmodel
 • Casuïstiek
 • Intervisie
 • Meervoudige intelligenties
 • De kracht van 8
 • Mondeling en schriftelijk examen

Module 4: De kindercoach in de school

 • De plek en de rol van de kindercoach in de school
 • Herkaderen van gedrag
 • Verbindend communiceren
 • Oplossingsgericht coachen
 • Inspireren van uw collega’s in de school
 • Beelddenken
 • De school als systeem
 • Intervisie
 • Praktijkonderzoek en presentatie
 • Casuïstiek

Wat leert u tijdens de opleiding Kindercoach in het onderwijs? 

Na afloop kunt u als kindercoach in het onderwijs kinderen, ouders en collega’s benaderen vanuit stilte en zelfinzicht en begeleiden op verschillende niveaus waaronder:

 • Omgevingsniveau
 • Gedragsniveau
 • Vaardigheidsniveau
 • Overtuigingsniveau
 • Identiteitsniveau
 • Betrokkenheidsniveau

Een kindercoach in het onderwijs kan het kind ondersteunen in z’n eigen kracht te komen. Het kind is dan in de gelegenheid om uitdagingen aan te gaan en heeft de ervaring dat dit gebeurt vanuit een verbinding met zijn of haar persoonlijke kracht. 

 

Resultaat

Na het succesvol afronden van de opleiding Kindercoach in het onderwijs ontvangt u een diploma van Inholland Academy. De opleiding Kindercoach in het onderwijs is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 329 registeruren.