Actief & zelfstandig in S(B)O

Organisatie
Share |

Organisatie
Effectief Onderwijs
Plaats
Heerenveen
Beschrijving
Effectief Onderwijs uit Sneek is een onderwijscentrum met praktijkgerichte onderwijs specialisten. We verzorgen advies, begeleiding& scholing voor scholen in het (speciaal-)basisonderwijsen werken daarbij samen met Fontys OSO hogescholen. Uitgangspunten - Enthousiasme: gedreven mensen onmisbaar voor effectief onderwijs! - Onderwijs(-ontwikkeling): functioneel en praktisch is het motto. - Planmatige, gestructureerde aanpak blijkt in de praktijk erg effectief. - Alle activiteiten moeten daadwerkelijk iets opleveren voor leerlingen! Expertise - Goed onderwijs aan leerlingen met een leerachterstand en/of beperking; - Samenhangend kwaliteitsbeleid en planmatige schoolontwikkeling.

Opleiding

Opleiding
Actief & zelfstandig in S(B)O
Omschrijving
Thema: actieve en zelfstandige rol van leerlingen in het S(B)O
Deze module legt de nadruk op het ‘activeren’ van de leerling bij het onderwijsleerproces, én ‘betrokkenheid’ van de leerling bij het onderwijsleerproces. Activeren via kennismaken met verschillende werkvormen passend bij de doelgroep. Betrokkenheid via het ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in de aanpak/leerstrategie.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: interactieve instructie, zelfstandig werken, samenwerken, eigen initiatief model, levend leren, didactische principes en leerstrategieën. Er worden voorbeelden van activerende werkvormen behandeld en besproken, en er is aandacht voor eigen vaardigheden en kennis op het gebied van: zorgen voor actieve betrokkenheid en inzicht in het eigen leer- en ontwikkelingsproces (aanpak en leerstrategie). Uiteindelijk willen we toewerken naar vaardigheden om leerlingen op een doelmatige wijze te leren samenwerken.
Je sluit de module af met het presenteren van een voor de doelgroep geschikte activerende werkvorm binnen het vakgebied Onderwijs op Mens & Wereld.
Hiervoor maak je (en voer je uit) een lessenserie en evalueer je het proces en product, waarbij je steeds één groep of leerling gevolgd hebt. Wat is er uiteindelijk bereikt t.a.v. activeren en betrokkenheid?