Het Galjoen

Het Galjoen

Onderdeel van: West Openbaar Onderwijs - Den Hoorn
Onderdeel van: West Openbaar Onderwijs - Den Hoorn
Basisonderwijs

Omschrijving van Het Galjoen

Het Galjoen is een school met een duidelijke onderwijskundige koers. Wij zien het als onze missie om samen met plezier te werken aan optimale opbrengsten. Wij bieden gedegen onderwijs. Rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling worden dagelijks aangeboden, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij het niveau van het kind. Door een verdeling in onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben de leerkrachten veel mogelijkheden om in te spelen op de verschillen in aanleg, interesse en tempo van kinderen.
Daarnaast vinden we het van groot belang dat kinderen zich op andere gebieden ontplooien. Daarom wordt bij ons veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en de creatieve ontwikkeling.

De school is bij uitstek de plaats om te leren omgaan met elkaar en oog te hebben voor de maatschappij. Door middel van het werken met leerarrangementen in alle bouwen bieden we de leerlingen de vaardigheden die je in de toekomst nodig zult hebben in de maatschappij, 21st Century Skills.

Onze school biedt ieder kind een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat, waarbij plezier en saamhorigheid belangrijke aandachtspunten zijn.

Missie

Samen op eigen wijze
Ons ideaal is dat elk kind na het verlaten van één van onze basisscholen zegt: “Ik heb een leuke schooltijd gehad. Ik heb veel geleerd van en met anderen. En, ik heb vertrouwen dat ik in de toekomst kan worden wie ik wil.”
 
Identiteit
Onze onderwijskundige en pedagogische identiteit, ons DNA, kenmerkt zich door:

Vertrouwen
Vertrouwen is de basis van elke relatie. We zijn betrouwbaar en integer naar onszelf, de kinderen en hun ouders. We bouwen aan zelfvertrouwen. Dat doen we open en transparant. Kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren, te onderzoeken en te ondernemen.

Inspireren
De ontwikkeling van kinderen en leerkrachten staat centraal. We inspireren elkaar, leren met en van elkaar en dagen elkaar uit. We stimuleren talenten om tot bloei te komen. Een uitdagende en rijke leeromgeving zorgt voor inspiratie. Onze leerlingen en medewerkers leren en werken met plezier.

Samen
Door een goede samenwerking kun je echt iets voor elkaar betekenen. We slaan met alle betrokkenen, binnen en buiten onze organisatie, de handen ineen zodat kinderen zich optimaal (volledig) kunnen ontwikkelen. Samenwerking betekent rekening houden met elkaar. Interesse hebben in de ander zonder oordelen.

Visie

Visie op onderwijs
Mensen zijn van jongs af aan nieuwsgierig, leergierig en uit op sociale binding. Door tegemoet te komen aan de basisbehoefte van een relatie, autonomie en competentie ontstaat een sterke motivatie. Dat is de motor voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Ons onderwijs heeft oog voor de sterk veranderende omgeving en is toekomstgericht. Er is aandacht voor de belevingswereld, de diverse leergebieden en de wijze waarop wordt geleerd. Samen met de leerlingen nemen wij de ruimte om op een eigen manier wijs te worden. Op onze openbare scholen is iedereen welkom. Uitgangspunt is dat we open, tolerante en verantwoordelijke burgers zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor hoe we de aarde doorgeven aan volgende generaties. We leren kinderen wat ze zelf kunnen bijdragen en geven het goede voorbeeld.

Werkomgeving

West Openbaar Onderwijs is een lerende organisatie. Onze medewerkers geven leerlingen een stevige basis aan kennis en sociale vaardigheden mee. Dit vergroot hun kansen in het voortgezet onderwijs. Wij geven modern onderwijs en daar hoort voor ons een intensief gebruik van ICT bij. Onze medewerkers krijgen moderne ICT-devices en wij investeren ook in nieuwe kennis voor onze leerkrachten. Zo starten we in de toekomst met een interne opleidingsacademie. 
Ga je aan de slag als startende leerkracht? Dan ondersteunen en begeleiden we je intensief. Ook krijg je veel mogelijkheden om door te groeien.Onze scholen zijn veilig en we besteden veel aandacht aan een prettige en comfortabele huisvesting. De scholen zijn een fijne plek om te leren én te werken. Voor enkele scholen zijn vergevorderde plannen voor nieuwbouw.

Adresgegevens

Achterdijkshoorn 7
2635 MK Den Hoorn
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Het Galjoen

{"total":1,"sectoren":{"1":1},"vakken":{"102":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":1},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":1,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":1,"-1":0},"onderwijsTypen":{"-1":1},"bevoegdHeden":{"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":1},"functieSoorten":{"1":1},"provincies":{"7":1}}
1 onderwijsvacatures
8 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1 mei 2024
Parttime 0,2 - 0,6 fte