De Ontmoeting

De Ontmoeting

Onderdeel van: Stichting PCPO Capelle-Krimpen - Capelle aan den IJssel
Onderdeel van: Stichting PCPO Capelle-Krimpen - Capelle aan den IJssel
Basisonderwijs
Protestants-Christelijk
165 Leerlingen

Omschrijving van De Ontmoeting

Onze Stichting heeft 9 uiteenlopende scholen waarin ruim 2000 leerlingen les krijgen. Bij onze medewerkers staat talentontwikkeling hoog in het vaandel. Door een klein stafbureau gaat er veel geld naar de scholen.

Medewerkers kunnen gebruikmaken van een reiskostenvergoeding, een goede pensioenregeling en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een collectiviteitskorting op een zorgverzekering.
Vervanging van leerkrachten is goed geregeld door middel van clustervervangers die in dienst zijn van de organisatie.

Missie

Binnen Stichting PCPO Capelle-Krimpen geven we kwalitatief goed primair onderwijs. Vanuit Gods liefde en de boodschap van de Bijbel zien we de waarde van ieder kind. De door God aangebrachte diversiteit tussen mensen stimuleert ons te werken aan een gemeenschap waarin iedereen erbij hoort. Bij het begeleiden van de kinderen trekken we gezamenlijk met ouders op.

Visie

Op onze scholen heeft iedere leerling de ruimte om op ontdekkingsreis te gaan. Tijdens die reis ontwikkelen leerlingen kennis en vaardigheden. Ze maken zich een nieuwsgierige en onderzoekende houding eigen, oefenen in samenwerken en leren diversiteit omarmen.

Onze professionele medewerkers zijn leiders die op ontdekkingsreis gaan. Zij tonen hun waarde en delen hun kennis. Samen werken zij toe naar een onderzoekende houding, een professionele dialoog en het samen ontwerpen van onderwijs. Als goed werkgever gunnen wij onze medewerkers het beste.
Zo werven en behouden wij betrokken personeel en houden wij de kwaliteit van ons onderwijs hoog.

Ouders zijn onze partners in de begeleiding van de ontdekkingsreis van de leerling. School en ouders werken met elkaar samen en vullen elkaar aan.

Bijzonderheden

We verwachten van leerkrachten dat zij vanuit hun christelijke levensovertuiging de identiteit van de school kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie.

Alle medewerkers zijn ambassadeurs van de Stichting en zien het daarom als hun taak om kwalitatief onderwijs te laten plaatsvinden, waarin het evangelie van Jezus Christus de inspiratiebron is.

Medewerkers doen er alles aan om de scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en vernieuwende organisaties waarin de missie herkenbaar is.

Medewerkers gaan respectvol om met mensen en gedragen zich verantwoordelijk ten opzichte van de middelen die hen zijn toevertrouwd. 

Adresgegevens

Fascinatio Boulevard 470
2909 VA Capelle aan den IJssel
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand