SBO De Steenen Kamer

SBO De Steenen Kamer

Onderdeel van: Stichting Specialisten in Passend Onderwijs - Zwijndrecht
Onderdeel van: Stichting Specialisten in Passend Onderwijs - Zwijndrecht
Basisonderwijs
Algemeen bijzonder
172 Leerlingen

Omschrijving van SBO De Steenen Kamer

SBO de Steenen Kamer 
SBO de Steenen Kamer is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar die onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsaanbod op een reguliere basisschool.  De school biedt passend onderwijs in een kleinere groepen. Gewoon waar het mogelijk is, aangepast waar nodig. Zo kunnen onze leerlingen hun talenten maximaal benutten. De Steenen Kamer is onderdeel van SPON. Het team op de Steenen Kamer zorgt voor een gestructureerde omgeving en is voorspelbaar in handelen en gedrag. Onze slogan is ‘samen verder!’. Met elkaar de juiste sleutel vinden om bij de leerling eruit te halen wat erin zit. Hiermee leggen we een stevige basis zodat leerlingen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en positief zelfbeeld de school verlaten. Onze kernwaarden samen, structuur, expertise, veiligheid & vertrouwen zijn nadrukkelijk aanwezig in de school. 

SPON in het kort
SPON biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsvraag. Denk daarbij aan een (lichte) verstandelijke, sociaal-emotionele, lichamelijke of meervoudige beperking of langdurig ziek zijn. We vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs. We streven naar een vertrouwde en prettige omgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We zetten expertise in op het gebied van aangepast onderwijs, (para)medische zorg en persoonlijke ondersteuning om dat te bereiken. Zo willen we iedere leerling voorbereiden op een overstap naar vervolgonderwijs, een plaats op de arbeidsmarkt of dagbesteding. Ons doel is dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven in onze complexe maatschappij.

Missie

Onze missie
SPON is specialist in het verzorgen van passend onderwijs voor leerlingen die een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte hebben, die verder gaat dan de mogelijkheden van het reguliere onderwijs.

Adresgegevens

Stenenkamer 34
3332 KP Zwijndrecht
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand