Sint Vitusschool

Sint Vitusschool

Bussum
Bussum
Basisonderwijs
Rooms-Katholiek
210 Leerlingen
24 Medewerkers

Ta(a)lrijke school

De St. Vitusschool biedt kinderen ta(a)lrijke groeikansen als middelgrote basisschool in het centrum van Bussum.  Met 24 collega's werken we samen aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. Die collega's zullen er alles aan doen om jou je snel thuis te laten voelen. De gemiddelde groepsgrootte is slechts 21! We zijn een zogenaamde “eenpitter” en opleidingsschool met een fijn, sterk, warm en betrokken team. Er is een prachtig ingerichte schoolbibliotheek. We hebben veel schooleigen tradities. Weerbaarheid trainen we middels de kanjer- en judolessen. Wil je meer over onze school weten, neem dan een kijkje op onze website www.stvitusschool.nl.

Missie

We zijn een Katholieke school, geloven in onze kinderen en zien het geloof vooral als een werkwoord. Dit uit zich o.a. in goed zorgen voor jezelf en de ander. Ook de morele ontwikkeling krijgt op onze school ruim aandacht. We hechten dan ook veel belang aan het bespreken van normen en waarden. Aan de hand van de methode Trefwoord besteden we minimaal 2x per week gericht aandacht aan kennisoverdracht en de betekenis van christelijke feest(dag)en en maatschappelijke verhalen. We leggen daarbij ook steeds de relatie met andere geloven. Daarnaast hebben we gezamenlijk vieringen zoals 4/5 mei, Kerstmis, Carnaval en Pasen, waarbij wij het belangrijk vinden dat alle kinderen met deze vieringen meedoen. 

Visie

De St. Vitusschool is een buurtschool met een katholieke identiteit. Wij zijn een school voor iedereen waarin ook ruimte is voor andere overtuigingen. Als onderdeel van onze multiculturele (school)omgeving stimuleren we het burgerschap van onze leerlingen, zodat zij uitgroeien tot betrokken, weerbare en zelfstandige wereldburgers. Daartoe leveren we onderwijs dat gegeven wordt in een rijke, uitdagende en veilige omgeving. 

We stemmen af op onze leerlingen waar nodig en dagen ze – samen met ouders - uit om tot optimale groei te komen; persoonlijk en didactisch. We zijn een ta(a)lrijke-school. Taal is namelijk dé sleutel om de wereld om je heen beter te begrijpen. Door onze focus op taal en communicatie zorgen we ervoor dat leerlingen en ouders zich gezien en gehoord voelen en verbinden we iedereen op en om onze school met elkaar.  

Onze visie kent 3 pijlers:

1. onderwijs: ontwikkelingsgericht, burgerschap, ta(a)lrijk, samen met ouders en ICT en mediawijsheid.

2. team: ontwikkelingsgericht en betrokken

3. financieel: financiële continuïteit en veilige, duurzame en maatschappelijk verantwoorde huisvesting


 

Werkomgeving

Er zijn op school diverse vakleerkrachten. Zo hebben we een vakleerkracht muziek, gym, judo, meerkunners, Spaans en NT2. Daarnaast is er een leerkracht die kinderen extra ondersteuning biedt bij leerproblemen.

Bijzonderheden

Alleen kandidaten met een Pabo-diploma worden van harte uitgenodigd te solliciteren!


Adresgegevens

Sint Vitusstraat 2
1404 HS Bussum
Noord-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand