Vitusmavo

Vitusmavo

Onderdeel van: Volant - Bussum
Voortgezet onderwijs
Protestants-Christelijk
360 Leerlingen

Omschrijving van Vitusmavo

De Vitusmavo is een kleinschalige vmbo-t school in Bussum. In de onderbouw wordt lesgegeven op mavo/havo niveau, in de bovenbouw zijn er mavoklassen. Zowel na leerjaar 2 als na leerjaar 4 is er doorstroom naar de havo op het Vituscollege of Willem de Zwijger College mogelijk, onze zusterscholen in Bussum.
 
De Vitusmavo is school met een ambitieus leerklimaat, waarin leerlingen ondersteund én uitgedaagd worden om hun talenten en capaciteiten verder te ontwikkelen. In schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met het onderwijsconcept mavo ToDo, waarbij leerlingen, naast ‘reguliere’ lessen een aantal keuze-uren en projecturen volgen. Daarnaast neemt LOB een grote plaats in, waarbij wij werken met klassenleraren per klas en individuele coaches voor iedere leerling. Er zijn veel activiteiten: sociaal, sportief, cultureel en creatief. Deze vinden veelal plaats in de ToDo-week, de afsluitende projectweek na iedere periode.
 
In 2022 is de Vitusmavo gefuseerd met het Willem de Zwijger College. Uit die fusie is een nieuwe brede school ontstaan, het Montessori Lyceum Gooise Meren. Zie voor meer informatie over de scholen en over de overkoepelende stichting de website van Volant, www.volant.nl.

Werkomgeving

Onze school ligt in een rustige en ruime wijk in Bussum, vlakbij het station Naarden-Bussum. We delen ons gebouw met het Willem de Zwijger College en het bestuursbureau van Volant.

Bijzonderheden

De Vitusmavo is samen met het Willem de Zwijger College en het Montessori Lyceum Gooise Meren onderdeel van de fusieschool het Volantcollege. Op termijn zullen de Vitusmavo en het Willem de Zwijger College verdwijnen. Binnen de stichting Volant blijven dan het Montessori Lyceum Gooise Meren en het Vituscollege bestaan. Om ervoor te zorgen dat collega's die op de Vitusmavo werkzaam zijn goede perspectieven blijven houden, bekijken we onze functies zoveel mogelijk in de context van de stichting als geheel. Kijk dus ook even op de pagina van Volant en bij de andere scholen van onze stichting om je een beeld te vormen.


Video

Stefan van der Manden, docent LO en leerjaarcoördinator op de vitusmavo, vertelt over maatschappelijke betrokkenheid op school.

Collega’s aan het woord

In het centraal managementteam stemmen we af wat zinvol is om Volant-breed te regelen en wat op schoolniveau. Ik vind het fijn dat de lijnen kort zijn. Volant is groot genoeg om een aantal dingen samen efficiënt te regelen en klein genoeg om oog te hebben voor individuele medewerkers en leerlingen.

Nicole Lagendijk

Directeur Vitusmavo


Adresgegevens

Nieuwe 's-Gravelandseweg 38
1400 AG Bussum
Noord-Holland, Nederland
Route plannen