Kompaan College

Kompaan College

Onderdeel van: Achterhoek VO - Zutphen
Voortgezet onderwijs
Samenwerking
1.000 Leerlingen
140 Medewerkers

Kompaan College, sluit aan!

Een nieuwe school voor een nieuwe manier van leren. Dat is het Kompaan College! Leren door te doen is onze aanpak. Het Kompaan College biedt beroepsgericht onderwijs aan, op het niveau van vmbo basis-, kader- en gemengde theoretische leerweg (mavo-niveau). Vanuit twee kleinschalige locaties bieden we onze leerlingen maatwerk. We geven ze persoonlijke aandacht en begeleiden ze bij het leren maken van hun eigen keuzes.
 
Het Kompaan College is voortdurend in ontwikkeling. Een dynamische jonge organisatie waar persoonlijke ontwikkeling voor leerlingen, maar zeker ook voor medewerkers een belangrijke plaats inneemt. Medewerkers zijn flexibel, durven te groeien en ontwikkelen (zichzelf) met plezier. Samenwerken en samen leren vinden we hierbij erg belangrijk!
 
Kortom, het Kompaan College is een sterke regionale vmbo-school om trots op te zijn. Sluit jij aan? 

Op dit moment bouwen we aan twee nieuwe locaties. Komend schooljaar verhuizen wij in Zutphen naar een nieuwe locatie op de Mars, vlak bij het station! In Vorden verhuizen we ongeveer een jaar laten naar een nieuwe locatie. 


Het Kompaan College maakt deel uit van Stichting Achterhoek VO. Stichting Achterhoek VO beheert naast het Kompaan College 16 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio: Panora Lyceum, Houtkamp College, Ulenhofcollege, Ludger College, Christelijk College Schaersvoorde, Almende College, Gerrit Komrij College, MaxX, Practicon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Metzo College, Het Eligant Lyceum, Het Stedelijk Zutphen en het Baudartius College.)

Missie

Onze missie

Leren door doen is onze aanpak. Op het Kompaan College leren we binnen én buiten de school. We
werken daarom samen met bedrijven in onze omgeving. De omgeving is dus eigenlijk de school. Hierdoor leren leerlingen voor beroepen van de toekomst en is het onderwijs tegelijkertijd aangesloten bij de belevingswereld
van onze leerlingen. Leerlingen leren in een inspirerende leeromgeving met een toekomstgerichte
uitstraling. Een leeromgeving waar de vakmensen van de toekomst worden opgeleid, waar de
leerlingen én de regio samen trots op zijn. Een vmbo-school om trots op te zijn, een school waarin je
leert om trots op jezelf te zijn.

Visie

Onze visie

Op onze school staat de ontwikkeling van de individuele leerling centraal. Voorop staat het belang onderwijs te krijgen, waarin de leerling zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, de schoolloopbaan succesvol op het eigen niveau af kan ronden en kansen krijgt op een goede baan en werkomgeving in de toekomst.

Ons onderwijs helpt leerlingen zich voor te bereiden op het leven en het werken in een complexe samenleving, die hoge eisen stelt aan het deelnemen in allerlei sociale verbanden en levenslang leren. Onze medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Wij bieden de best mogelijke werkomgeving voor mensen die onze passie voor onderwijs aan vmbo-leerlingen delen. Samen bieden wij onze leerlingen onderwijs dat gericht is op een mooie toekomst.

Wij gaan ervan uit dat een betekenisvolle leeromgeving onze leerlingen echt motiveert om te leren. Door middel van praktijk-realistisch onderwijs en een actieve leermethode zorgen we ervoor dat de leerlingen gemotiveerd en actief aan de slag zijn met de leerstof en daar zelf betekenis aan kunnen geven. Wij zijn gericht op het versterken van de leervaardigheden en de leerhouding van leerlingen. Daarbij gaan we ervan uit dat, wanneer het voor leerlingen duidelijk zichtbaar is wat zij hebben geleerd, dit hen stimuleert om zelf hun prestaties nog meer te verbeteren (en/of te leren van feedback)’.

Onze pijlers

Het onderwijs dat aangeboden wordt op het Kompaan College is in ontwikkeling. De komende jaren wordt toegewerkt naar het aanbieden van een eigentijdse, nieuwe vorm van onderwijs waarin de volgende onderwijs ontwerp pijlers verankerd zitten:

Sluit aan bij jouw talent!
Sluit aan bij wat jij nodig hebt!
Sluit aan bij jouw wereld!
 

Bovenstaande onderwijs pijlers helpen het Kompaan College het onderwijsaanbod en de extra ondersteuning in de school vorm te geven. Daarnaast geven zij richting aan zowel de cognitieve als sociale ontwikkeling van de leerlingen.


Adresgegevens

Wijnhofstraat 1
7203 DV Zutphen
Gelderland, Nederland
Route plannen