Librijn Openbaar Onderwijs

Librijn Openbaar Onderwijs

Delft
Delft
Basisonderwijs, Speciaal (basis) onderwijs
Openbaar
3.500 Leerlingen
15 Locaties

Omschrijving van Librijn Openbaar Onderwijs

Librijn verzorgt openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk voor ruim 3.500 leerlingen. Er zijn bij ons circa 400 medewerkers werkzaam.


Onze kernwaarden

Vertrouwen 

Wij horen, zien en kennen elkaar. Wij geven vertrouwen en kunnen, willen en durven te handelen.

Verbinden 

Ons openbare karakter nodigt uit, creëert beweging en maakt indruk in Delft, Rijswijk en omgeving.

Inspireren 

Wij delen onze kennis en zoeken actief naar nieuwe wegen om ons onderwijs te verrijken.

Vakmanschap 

Wij nemen initiatief, waarderen en benutten elkaars talenten en zetten deze in om onszelf en anderen maximaal te laten ontwikkelen.


Openbaar onderwijs

Librijn staat voor openbaar onderwijs en vervult daarmee een maatschappelijke opdracht om kinderen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste, kritische en nieuwsgierige mensen die met elkaar creatieve oplossingen bedenken en zorgen voor gelukkige mensen in een betere wereld.

Onze visie sluit aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs (gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting) die wij vanuit vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap waar zullen maken. Librijn zal vanuit deze visie alles doen wat in haar vermogen ligt om elke leerling openbaar onderwijs te kunnen laten genieten.
 

Missie

Onze missie: 'Kansrijk, kwalitatief onderwijs'

Wij zijn Librijn openbaar onderwijs. Met een open blik staan wij midden in de wereld en willen wij ieder kind een kansrijke toekomst bieden. Onze openbare identiteit verbindt en versterkt. Het geeft richting en betekenis aan wat we willen betekenen voor elkaar en voor onze omgeving.
 

Visie

Onze visie: 'Samen in beweging zijn'

Een ‘veranderende wereld’ vraagt om zelfstandige, zelfbewuste, kritische, nieuwsgierige wereldburgers. Dit vraagt van ons om vooruit te kijken, te durven doen en samen in beweging te zijn. Zo blijven we groeien. Iedere dag weer. Met kennis en vakmanschap maken onze scholen het verschil. Zij maken Librijn, zodat we samen maken wie we ‘zijn’.
 

Werkomgeving

Bestuur

Mw. C.C. Versprille is de bestuurder van Librijn. Het bestuur van de stichting Librijn Openbaar Onderwijs is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeenten Delft en Rijswijk. Het schoolbestuur heeft als bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor vijftien zelfstandige scholen met elf BRIN-nummers. Hierbinnen zitten diverse onderwijsconcepten en één openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Het bestuur werkt vanuit de richtlijnen die zijn vastgelegd in de code "Goed bestuur"  van de PO-Raad.
 

Directie

De scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van een integraal schoolleider (ISL).

Elke school heeft een integraal schoolleider die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op de schoollocatie en geeft leiding aan het personeel. De ISL is vanuit die hoedanigheid het eerste aanspreekpunt voor zijn/haar school. Daarnaast zijn er op een aantal Librijnscholen locatieleiders en adjunct-directeuren werkzaam.
 

Bestuurskantoor

De bestuurder en de integraal schoolleiders worden ondersteund door het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is onderverdeeld in vier domeinen:

1. Onderwijs & Kwaliteit
2. Personeel & Organisatie

3. Huisvesting & ICT

4. Financiën

Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht en controleert de beslissingen die Librijn neemt. De raad van toezicht wordt benoemd door de gemeenteraden van Delft en Rijswijk. De gemeenteraden dienen goedkeuring te verlenen aan bestuursbesluiten over onder andere statutenwijzigingen. Daarnaast hebben zij een rol als sparringpartner en werkgever van de bestuurder. Voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad van toezicht het toezichtkader van Librijn. U vindt het toezichtkader aan de rechterkant onder Downloads.

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

Dhr. R. van Harten, voorzitter en lid van de remuneratiecommissie

Dhr. H. Renkema, vice voorzitter en lid van de remuneratiecommissie

Dhr. R. Rutte, lid en lid van de financiële auditcommissie

Mw. Z. Kwint, lid en lid van de financiële auditcommissie, tevens lid van de onderwijscommissie

Mw. I. van Winden, lid en lid van de onderwijscommissie

De raad van toezicht is bereikbaar per e-mail rvt@librijn.nl 

Onze scholen

Meer scholen tonen


Adresgegevens

Papsouwselaan 119d
2624 AK Delft
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Librijn Openbaar Onderwijs

{"total":3,"sectoren":{"1":3},"vakken":{"102":3,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":3},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":0},"dienstverband":{"3":3,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":3,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":3,"-1":0},"bevoegdHeden":{"7":3,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":1,"3":1,"7":1,"30":1},"functieSoorten":{"1":3},"provincies":{"7":3}}
3 onderwijsvacatures
Gisteren
Basisonderwijs PO
In overleg
Parttime of fulltime 0,8-1,0 fte
38 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1-8-2024
Parttime of fulltime 0,8 fte
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
52 dagen geleden
Basisonderwijs PO
Per direct
Parttime of fulltime 0,8-1,0 fte