Vituscollege

Vituscollege

Onderdeel van: Volant - Bussum
Voortgezet onderwijs
Oecumenisch
1.250 Leerlingen

Omschrijving van Vituscollege

Op het Vituscollege heb je ruimte voor groei.

Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor onze leerlingen. Jij bent de inspirerende docent die ze helpt om uit te blinken en om hun weg te vinden. Op onze prachtige campus krijgen ze in de eerste plaats een stevige basis voor hun verdere leven. Daarnaast kunnen ze zich verder ontwikkelen en profileren in een van de richtingen bèta, global, art of sport, die allemaal een eigen gebouw hebben op ons ruime en groene terrein. Op die manier manier is groei een onderdeel van onze identiteit.

Het Vituscollege werkt volgens een eigen visie op onderwijskwaliteit, die uitgaat van eigenaarschap. Door meer formatief te toetsen, geven we onze leerlingen meer inzicht in hun eigen leerproces en meer grip op hun prestaties. We gaan uit van een didactisch coachende rol voor de docent.

Een groter gevoel van eigenaarschap leidt in onze visie tot meer werkplezier en betere motivatie. Als docent waardeer je de unieke kwaliteiten van je leerlingen en krijg je – op jouw beurt – waardering van hen.

Wij geloven tenslotte sterk in de dynamische driehoek: leerlingen halen het beste uit zichzelf als zijzelf, hun ouders en de school samenwerken.

Missie

In de steeds sneller veranderende wereld bereik je met nieuwe kennis en vaardigheden wat je graag wilt en waar je van droomt.

Visie

Op het Vituscollege hanteren we de begrippen autonomie, relatie en competentie om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. In een gestructureerde omgeving bieden we ze:

  • ruimte om eigen keuzes te maken (autonomie)  
  • ruimte om samen te werken en te leren (relatie)
  •  waardering voor hun prestaties en vaardigheden: 'jij maakt het verschil' (competentie) 

Het uitgangspunt van onze school is dat iedereen uniek is, met verschillende ambities, talenten en capaciteiten. Binnen de kaders van de school krijgt iedereen de ruimte om keuzes te maken en focus aan te brengen.

In een gemeenschap leer je nooit alleen, altijd in samenhang en verbinding met een ander.

Wij werken vanuit de principes van het didactisch coachen, waarin we het leren en de motivatie bevorderen door feedback te geven, vragen te stellen en hoge verwachtingen en waardering uit te spreken. In onze feedback zorgen we voor balans tussen summatieve (beoordelende) en formatieve (ontwikkelingsgerichte) feedback. Deze feedback stimuleert iedereen om te reflecteren. Dat is de essentie van ons onderwijs.

Door te werken vanuit ontwikkelingsdoelen, kun onze leerlingen zelf een beeld vormen van wat ze nodig hebben om hun doel te bereiken. Hierdoor ontstaat eigenaarschap, wat de motivatie bevordert.

Onze leerlingen, de Vitanen, omschrijven wij als jonge mensen die enthousiast, betrokken en kritisch zijn bij wat er speelt in de wereld. Zij zijn veerkrachtig, in staat te reflecteren en verbinding aan te gaan met anderen.

Werkomgeving

Het Vituscollege heeft een warme sfeer waarin leerlingen en personeelsleden zich thuis voelen. De school staat op een ruim opgezette eigen campus, met mooie eigen sportvelden, in een groene en bosrijke omgeving op loopafstand van NS-station Bussum Zuid. We hebben moderne ICT-voorzieningen met een smart-tv in elk lokaal, een laptop voor elke docent en leerlingen. Nieuwe docenten profiteren van een stevig coachingsprogramma. Wij werken volgens het principe van didactisch coachend lesgeven. Daarin word je als nieuwe docent getraind en begeleid. 

Ons toetsbeleid sluit goed aan bij de moderne visie op toetsen, we zijn een school met minder toetsen en meer formatief handelen.

Op het Vitus hebben we drie soorten brugklassen: atheneum/havo, atheneum of gymnasium. Op het Vitus is de brugperiode voor alle leerlingen twee jaar. De leerlingen blijven in principe twee jaar in dezelfde klas, met dezelfde mentor en dezelfde vakdocenten.

Het Vitus is een school met een ambitieus leerklimaat, waarin leerlingen ondersteund én uitgedaagd worden om hun talenten en capaciteiten verder te ontwikkelen. We bieden onze leerlingen juniorcolleges, Vitusuren, huiswerkbegeleiding en activiteitenweken met verdieping en verrijking in sport, art, beta en global. Voor docenten ontstaat zo de mogelijkheid om ook op een ander vlak hun kennis en vaardigheden in te zetten.

Kortom, het Vitus zou best wel eens de inspirerende werkplek kunnen zijn die jij zoekt!


Video


Collega’s aan het woord

Samen met mijn LO-collega’s hebben we de sportklas opgezet en het examenvak BSM (Bewegen, Sport & Maatschappij). Hiermee bieden we leerlingen extra mogelijkheden zich te ontwikkelen binnen hun interessegebied. Het is interessant om als team samen nieuwe ideeën te kunnen waarmaken en zo steeds vernieuwend bezig te zijn.

Thomas Hoekstra

Docent LO


Adresgegevens

Beerensteinerlaan 69
1406 NR Bussum
Noord-Holland, Nederland
Route plannen

Vacatures van Vituscollege

{"total":2,"sectoren":{"2":2},"vakken":{"69":1,"16":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":2,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":1,"1":0,"-1":0},"dienstverband":{"1":2,"-1":0},"zijInstroom":{"1":2,"2":0,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":2,"-1":0},"bevoegdHeden":{"6":1,"5":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":2},"functieSoorten":{"1":1,"3":1},"provincies":{"6":2}}
2 onderwijsvacatures
21 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
per direct
Parttime of fulltime 0,8 fte
22 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
per direct
Fulltime 1,0 fte