Kindercampus Mokum

Kindercampus Mokum

Onderdeel van: Innoord - Amsterdam
Onderdeel van: Innoord - Amsterdam
Basisonderwijs
Openbaar
125 Leerlingen

Omschrijving van Kindercampus Mokum

Op kindercampus Mokum vormen wij een community. Wij werken samen vanuit één pedagogische visie en aanpak met meerdere partijen, brengen binnen- en buitenschools leren bijeen, zien ouders als partner en fungeren als het maatschappelijk hart van de wijk.

kernwaarden

 • Verbinden
 • Flexibiliteit
 • Inspireren
 • Motiveren
 • Ondersteunen
op de campus
 • Leggen wij een solide basis op het gebied van taal, lezen en rekenen voor het vervolgonderwijs
 • Bereiden we onze leerlingen voor op een internationale samenleving
 • Mag het verschil er zijn en benutten we de talenten en interesses van leerlingen
 • Leren we leerlingen zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
  ontwikkeling
 • Ontwikkelen de leerlingen zich tot  verantwoordelijke wereldburgers

Onze missie hebben we vertaald naar een aantal belangrijke pijlers van ons onderwijs en de opvang.

 • Een stevige basis in taal, lezen en rekenen
 • Talig onderwijs
 • Eigenaarschap
 • Investeren in voorsprong
 • Wereldburgerschap

Missie

Ons motto:
‘Leren voor de toekomst,
doen we nu!’

Visie

Onze missie hebben we vertaald naar een aantal belangrijke pijlers van ons onderwijs en de opvang.

 • Een stevige basis in taal, lezen en rekenen
 • Talig onderwijs
 • Eigenaarschap
 • Investeren in voorsprong
 • Wereldburgerschap

Werkomgeving

Kindercampus Mokum staat in een kinderrijke buurt in Amsterdam Noord, dichtbij het eindstation van de Noord/Zuidlijn. Kindercampus Mokum is als nieuwe school op 1 augustus 2022 gestart. In oktober 2022 zijn we in ons nieuwe gebouw getrokken samen met opvangorganisatie TintelTuin. Een jaar verder is het inmiddels een soepel draaiende schoolorganisatie.

Adresgegevens

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand