Johan Frisoschool

Johan Frisoschool

Onderdeel van: SPCO Groene Hart - Woerden
Basisonderwijs
Protestants-Christelijk
238 Leerlingen
30 Medewerkers

Johan Frisoschool Woerden

De Johan Frisoschool is een ambitieuze, middelgrote, christelijke basisschool die vanuit haar kernwaarden kinderen laat opgroeien tot goed opgeleide en verantwoordelijke wereldburgers. Dankzij goed en passend onderwijs, krijgen kinderen de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Er is aandacht voor de wereld om ons heen en oog voor het talent van elk kind. 

Kwalitatief goed onderwijs

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs en zijn door de onderwijsinspectie beoordeeld met een GOED. Daar zijn we best een beetje trots op. De onderwijsinspectie zegt over onze school:

"Leraren hebben goed zicht op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Ook de extra ondersteuning die de school biedt aan leerlingen die dit nodig hebben is goed. Bovendien betrekt de school nadrukkelijk ouders bij de schoolontwikkeling en werkt zij goed samen met partners rond de school om bij te dragen aan een doorgaande lijn voor leerlingen."

Onlangs zijn we door een interne audit van onze stichting wederom beoordeeld met een 'Goed'. 

Missie

Johan Frisoschool: ‘Ontdekt het beste in elk kind!’

De Johan Frisoschool is een protestants-christelijke basisschool die vanuit haar kernwaarden kinderen laat opgroeien tot goed opgeleide en verantwoordelijke wereldburgers. Dankzij effectief en passend onderwijs, binnen het jaarklassensysteem, krijgen kinderen de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Er is aandacht voor de wereld om ons heen en oog voor het talent van elk kind.

Visie

Respect is de belangrijkste kernwaarde van de Johan Frisoschool. Door beleefd, eerlijk en in harmonie met elkaar om te gaan, creëren wij een veilige (leer)omgeving voor kinderen, ouders én teamleden. Vanuit deze veilige omgeving, bieden wij kinderen een rustige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en thuis voelen. Waar ze samen elke dag mogen leren, spelen en bewegen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Kortom; waar ze elke dag met plezier naartoe gaan!
 
Teamleden en kinderen werken doelgericht aan hun ontwikkeling. We hebben oog voor de onderwijsbehoeften van elk kind. We geven kinderen extra ondersteuning én er is aandacht voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Onderwijs gaat over het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden, zoals samenwerken en reflecteren. Goede instructie van de leerkracht, activerende werkvormen en een duidelijke, doorgaande lijn zorgen voor een effectief en passend lesaanbod.
 
Wij betrekken én verbinden ouders bij het onderwijs op school. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren, zorgen we voor een goede samenwerking en dat draagt bij aan betere resultaten op alle gebieden.
 
De wereld om ons heen verandert continu. Wij geven de kinderen een goede, rijke basis mee waarbij ze leren wie ze zijn, wat ze willen leren en waar hun talent ligt. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving en dragen hun steentje bij aan een betere wereld.
 
Wij zorgen ervoor dat onze kinderen nieuwsgierig zijn naar morgen en voorbereid zijn op de toekomst.

Kernwaarden
  • respect
  • plezier
  • verbinding
  • ontwikkeling
  • focus

Werkomgeving

De school is gevestigd in een fijn gebouw met een grote centrale hal waar veel gebruik van wordt gemaakt. Darnaast is de school omgeven door groen. Een fijne plek om te spelen en te leren! De school is bezig om het kleuterplein om te toveren in een meer groen/blauw schoolplein. Een kans om meer in contact te komen met de natuur en waardoor meer ruimte wordt gecreëerd voor spelen, leren en ontdekken.

Bijzonderheden

Wij zijn een christelijke basisschool.

Video

Johan Frisoschool

Adresgegevens

Het Spaarne 7B
3448 DX Woerden
Utrecht, Nederland
Bereken woon-werk afstand