De Vijgenboom

De Vijgenboom

Onderdeel van: Stichting IBA - Amsterdam
Onderdeel van: Stichting IBA - Amsterdam
Basisonderwijs
Islamitisch
100 Leerlingen
16 Medewerkers

Omschrijving van De Vijgenboom

De Vijgenboom is een basisschool op islamitische grondslag. Dit betekent dat de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven sterk is geïnspireerd door islamitische normen en waarden. Wij geloven dat de islamitische principes van rechtvaardigheid, barmhartigheid, excellent gedrag en streven naar perfectie in alle handelingen van grote toegevoegde waarde zijn voor onze samenleving.

Missie

Om tot goed leren te komen willen wij voldoen aan de drie basisbehoeften van kinderen; ‘Autonomie’, ‘Competentie’ en ‘Relatie’. Autonomie houdt in dat we de kinderen betrekken in hun eigen leerproces, hen keuzevrijheid bieden bij het kiezen van verschillende naschoolse activiteiten en hen meenemen in het opstellen van persoonlijke leerdoelen.?

Competentie betekent dat kinderen zich competent en capabel voelen. Daarom werken wij vanuit de ‘Groei Mindset’, gebaseerd op de theorie van Prof. Carol Dweck. Dit houdt in dat kinderen bij ons leren om te geloven in hun eigen potentie om te groeien, dat fouten maken een onderdeel is van het leerproces en dat succes van anderen een bron van inspiratie is. Leerlingen krijgen mee dat feedback en inspanning de norm zijn bij een succesvolle leerontwikkeling. 

Tot slot Relatie. Deze basisbehoefte bestaat uit een goede band met de leerkracht en de andere kinderen in de klas. Leerkrachten zijn respectvol naar leerlingen en visa versa. Kinderen voelen zich veilig en op hun gemak in de klas en hebben een hechte band met de leerkracht. Leren wordt op deze manier niet alleen leuk, maar ook iets dat voldoening geeft!

Werkomgeving

Wij geloven in de kracht van de leerkracht. Onze leerkrachten hebben de kwaliteiten om goed onderwijs te verzorgen, hebben oog voor individuele leerlingen in de klas en stemmen hun onderwijs aanbod in grote mate af op de behoefte van kinderen. Als team komen zij wekelijks bijeen, leren van de ‘best practices’ en gaan daarmee aan de slag in hun eigen klas. Deze werkwijze resulteert in een opwaartse spiraal van kennis en vaardigheden bij onze onderwijsprofessionals.

Bijzonderheden

Op onze school gaan we uit van barmhartigheid en mededogen. Dit betekend dat we liefde en mededogen hebben voor onszelf, elkaar en onze omgeving. Het liefhebben van onszelf, het steunen van goede doelen en het zorgen voor een geordende en schone omgeving zijn daar allemaal onderdeel van. Onze onderwijsvisie gaat uit van een alomvattende aanpak. Dit betekend dat het belang van leerontwikkeling, gepaard gaat met wijsheid en goede manieren. Enkel dan kunnen we spreken over een succesvolle ontwikkeling, welke onze kinderen klaarstoomt voor een glansrijke toekomst!  

Video

Welkom op De Vijgenboom

Adresgegevens

President Brandstraat 27
2134 21 Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van De Vijgenboom

{"total":1,"sectoren":{"1":1},"vakken":{"102":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":1},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":1,"2":0,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"7":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":1},"functieSoorten":{"1":1},"provincies":{"6":1}}
1 onderwijsvacatures
21 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1-8-2024
Parttime of fulltime 0,6-1,0 fte