Opleidingen Masteropleidingen

Op deze pagina vindt u het overzicht van lerarenopleidingen en cursussen voor docenten en managers.

In Nederland zijn 35 opleidingen Masteropleidingen gevonden.

Sorteren op:

Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs Maatschappijleer

Universiteit Twente - Enschede

Wel eens gedacht om je eerstegraads lesbevoegdheid te halen in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen? Volg dan de eenjarige masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer (LVHOM). De masterop...

Lees meer >>

Master Computer Science

Open Universiteit - Nederland

De opleidingen van de faculteit Informatica (Open Universiteit) bevinden zich op het snijvlak van de vakgebieden informatietechnologie en communicatietechnologie. De opleidingen bieden een uitgebreid ...

Lees meer >>

Master Dovenstudies/Leraar Ned. Gebarentaal

Hogeschool Utrecht, Onderwijs & Opvoeding - Utrecht

U werkt of leeft in de wereld van dove en slechthorende mensen. U werkt mee aan hun emancipatie en maatschappelijke participatie, om iedereen gelijke kansen te bieden en de samenleving toegankelijker ...

Lees meer >>

Master Educational Leadership

Hogeschool Inholland - Amstelveen

De Master Educational Leadership (MEL) is ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te verdiepen. Deze master biedt naast theoretische verdieping ook onderzoeksvaardigheden om u op te lei...

Lees meer >>

Master Educational leadership

Driestar hogeschool - Gouda

Onder de naam Penta Nova verzorgt Driestar Hogeschool in samenwerking met vier andere hogescholen (GH, CHE, InHolland en Marnix Academie) de master Educational leadership. Deze opleiding richt zich ...

Lees meer >>

Master Educational Leadership (MEL)

Penta Nova - Utrecht

U wilt excelleren als schoolleider en opbrengstgericht leiderschap effectief inzetten? De Master Educational Leadership is een opleiding die schoolleiders inspireert, motiveert en verdieping...

Lees meer >>

Master Educational Needs

Windesheim - Zwolle

Wil je je in de toekomst verder ontwikkelen als professional in 'passend onderwijs'? Kies dan voor de master Educational Needs van Opleidingen Speciale Onderwijszorg (OSO) van Windesheim. Ons ond...

Lees meer >>

Master Educational Needs (M EN) - voorheen MSEN

Hogeschool Utrecht, Onderwijs & Opvoeding - Landelijk

Met de deeltijdopleiding Master Educational Needs (M EN) - voorheen Master SEN - specialiseert u zich op het gebied van speciale educational needs. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met het bero...

Lees meer >>

Master EN Auditief Gehandicapten (voorheen SEN)

Hogeschool Utrecht, Onderwijs & Opvoeding - Utrecht

U werkt met leerlingen met auditieve beperkingen: slechthorend of doof. U wilt zich intensief verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen in uw vakgebied en een up-to-date kennisbasis verwerven. U gaat zi...

Lees meer >>

Master EN Communicatief Gehandicapten-voorheen SEN

Hogeschool Utrecht, Onderwijs & Opvoeding - Utrecht

U werkt met leerlingen met ernstige spraak- en/of taalstoornissen: leerlingen met communicatieve beperkingen. U wilt zich intensief verdiepen in uw vakgebied en een up-to-date kennisbasis verwerven. U...

Lees meer >>
1 2 3 4