Zij-instroom tweedegraads lesbevoegdheid

Zie voor open avonden http://www.werkenstudie.hu.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Utrecht, Onderwijs & Opvoeding
Plaats
Utrecht
Beschrijving
Wij hebben op Hogeschool Utrecht een passie voor leren. Die brengen wij over op onze studenten en cursisten, zodat zij die passie kunnen doorgeven aan hun leerlingen. Met een vernieuwend en door onderzoek gevoed onderwijs- en nascholingsaanbod dragen we in partnerschap met het werkveld actief bij aan de innovatie en kwaliteit van het onderwijs van de toekomst. Het merendeel van onze opleidingen en cursussen wordt aangeboden in een blended leeromgeving die het mogelijk maakt deels plaatsonafhankelijk en tijdsflexibel te studeren.

Opleiding

Opleiding
Zij-instroom tweedegraads lesbevoegdheid
Omschrijving
Haal als werkende professional in vo of mbo binnen twee jaar uw bevoegdheid.Voor mensen die besloten hebben vanuit een ander beroep de overstap naar het onderwijs te maken en een baan gevonden hebben in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs is subsidie beschikbaar gesteld zodat zij een lesbevoegdheid kunnen behalen.
De interim-wet zij-instroom primair en voortgezet onderwijs is in het leven geroepen om de overstap vanuit andere beroepen naar het onderwijs te bevorderen.Bij Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, kunt u als zij-instromer een tweedegraads bevoegdheid halen voor de vakken: aardrijkskundebiologieDuitsEngelsFrans,geschiedenisnatuurkundeNederlandsomgangskunde,scheikundeSpaanstechniekwiskunde en zorg
& welzijn
. Mbo-docenten in de beroepsgerichte vakken kunnen een pedagogisch didactisch getuigschrift behalen.Omvang

Het opleidingstraject voor een zij-instromer duurt maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de geschiktheidsverklaring.Toelatingseisen

Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u samen met uw werkgever een aanvraag indienen bij de lerarenopleiding voor een assessment. Met dit assessment kunt u toegang krijgen tot een zij-instroomtraject.