Samenhangend leerstofaanbod S(B)O

Organisatie
Share |

Organisatie
Effectief Onderwijs
Plaats
Heerenveen
Beschrijving
Effectief Onderwijs uit Sneek is een onderwijscentrum met praktijkgerichte onderwijs specialisten. We verzorgen advies, begeleiding& scholing voor scholen in het (speciaal-)basisonderwijsen werken daarbij samen met Fontys OSO hogescholen. Uitgangspunten - Enthousiasme: gedreven mensen onmisbaar voor effectief onderwijs! - Onderwijs(-ontwikkeling): functioneel en praktisch is het motto. - Planmatige, gestructureerde aanpak blijkt in de praktijk erg effectief. - Alle activiteiten moeten daadwerkelijk iets opleveren voor leerlingen! Expertise - Goed onderwijs aan leerlingen met een leerachterstand en/of beperking; - Samenhangend kwaliteitsbeleid en planmatige schoolontwikkeling.

Opleiding

Opleiding
Samenhangend leerstofaanbod S(B)O
Omschrijving
Thema: samenhangend leerstofaanbod S(B)O
In deze module richten we ons op de vakinhoudelijke kennis van een aantal vakgebieden en de aanpassingen van dit vakgebied gekoppeld aan de doelgroepen binnen je school/de groep. Wat is er nodig richting vervolgonderwijs en uitstroom, maar ook hoe differentieer je binnen dit vakgebied?
We sluiten aan bij de kerndoelen van het betreffende vakgebied en bij de opbouw en verantwoording van de gehanteerde methodes. Wat maakt ze specifiek geschikt voor de doelgroep? Bij doelgroepen wordt gedacht aan SBO, SO, VSO, maar ook aan een indeling o.b.v. het uitstroomperspectief.
Waar gaan de leerlingen heen na het verlaten van de school? Belangrijke plaats neemt het aanbod voor de sociaal-emotionele ontwikkeling in. De overige kernvakgebieden waar aandacht aan wordt besteed zijn: mondelinge en schriftelijke taal, rekenen en het aanbod Onderwijs op Mens &Wereld.
De module wordt afgesloten met het presenteren van een praktijkonderzoek gericht op het totaalaanbod van de school. Daarnaast kies je één vakgebied (keuze) om uit te diepen, waarbij je je richt op de begrippen: vereisten (= kennis), perspectief en behoeften.