Master Kunsteducatie

www.nhl.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
NHL Hogeschool
Plaats
Groningen
Beschrijving

Om studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl te laten ontwikkelen, kiest de NHL voor het concept competentiegericht onderwijs. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. De NHL wil de komende jaren het onderwijs, zowel voltijd als deeltijd, verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. De NHL vergroot daarom het maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Master Kunsteducatie
Omschrijving

Het belang van kunsteducatie voor de maatschappelijke en individuele ontwikkeling in de 21e eeuw wordt steeds breder onderkend. Het is voor de professional in dit werkveld van groot belang actuele ontwikkelingen te duiden en zichzelf met een duidelijke visie te positioneren. De veranderende omstandigheden waarbinnen kunst en educatie plaatsvinden vragen om vernieuwing en verbreding van het handelingsrepertoire van de kunstdocent.
De masteropleiding Kunsteducatie richt zich expliciet op de versterking en vernieuwing van de beroepspraktijk. Pijlers zijn: interdisciplinariteit in de kunsten, onderzoek naar de kunsteducatieve praktijk, actuele inzichten en toepassingen in de kunsteducatie en de ontwikkeling van ondernemers- en managementvaardigheden.

De opleiding wordt als joint degree aangeboden door NHL Hogeschool en de Hanzehogeschool Groningen.

De meeste afgestudeerden groeien door in de organisatie waarvan zij al deel uitmaakten. Hun positie is versterkt omdat hun kennis en handelingsrepertoire voor de verdere actuele ontwikkeling van het kunsteducatieve veld is vergroot. Daarnaast hebben ze nu een mastergraad.
Ook studenten die voor zichzelf willen beginnen hebben een sterkere uitgangspositie. Ze hebben niet alleen geleerd om kunsteducatieve projecten of producten te initiƫren en ontwikkelen, maar ook om ze te realiseren en hierin anderen te coachen