Leraar Scheikunde (2e graads)

www.nhl.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
NHL Hogeschool
Plaats
Leeuwarden
Beschrijving

Om studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl te laten ontwikkelen, kiest de NHL voor het concept competentiegericht onderwijs. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. De NHL wil de komende jaren het onderwijs, zowel voltijd als deeltijd, verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. De NHL vergroot daarom het maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Leraar Scheikunde (2e graads)
Omschrijving

Twee H-tjes die samen met een O water vormen, botsende moleculen, het allerkleinste waarneembare deeltje.. scheikunde is een vak van verwondering. ‘O, zit dat zo’, u zult het later als leraar Scheikunde geregeld horen. Jongeren maken op school vaak voor het eerst kennis met de geheimen van de chemie. Met u als enthousiaste docent voor de klas gaat er een wereld voor ze open. 

Als u ervoor kiest om het onderwijs in te gaan, kiest u voor een pittige maar interessante carrière. U wordt een coach en inspirator voor jonge mensen. Elke dag in het onderwijs is anders. U staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Scheikunde denkt u mee over de organisatie van het onderwijs, overlegt met uw vakgroep en organiseert excursies. Na afronding van uw studie verkrijgt u de een bachelorgraad.