Leraar techniek 2e graads (bacheloropleiding dt)

Zie voor open avonden http://www.werkenstudie.hu.nl

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Utrecht, Onderwijs & Opvoeding
Plaats
Utrecht
Beschrijving
Wij hebben op Hogeschool Utrecht een passie voor leren. Die brengen wij over op onze studenten en cursisten, zodat zij die passie kunnen doorgeven aan hun leerlingen. Met een vernieuwend en door onderzoek gevoed onderwijs- en nascholingsaanbod dragen we in partnerschap met het werkveld actief bij aan de innovatie en kwaliteit van het onderwijs van de toekomst. Het merendeel van onze opleidingen en cursussen wordt aangeboden in een blended leeromgeving die het mogelijk maakt deels plaatsonafhankelijk en tijdsflexibel te studeren.

Opleiding

Opleiding
Leraar techniek 2e graads (bacheloropleiding dt)
Omschrijving
Bij techniek ziet u in een vraag een uitdaging om door middel van een technisch ontwerp tot oplossingen te komen. U staat met techniek midden in de maatschappij en u ontwerpt hulpmiddelen om de wereld duurzamer te maken met het oog op 'people, planet and
profit'. U werkt aan zowel praktische opdrachten als aan de theoretische onderbouwing. Als docent heeft u – naast een flinke dosis vakkennis – ook didactische, pedagogische en sociale kwaliteiten in huis. U kunt een veilige leeromgeving scheppen, waarbinnen
u de leerlingen uitdaagt zelf op zoek te gaan naar kennis.Wanneer u deze opleiding heeft afgerond, voldoet u aan de bekwaamheidseisen voor techniek in de onderbouw van het vo. Wilt u zich specialiseren in het lesgeven in de bovenbouw van het vmbo, dan kan dat ook binnen deze opleiding. De kern van de opleiding sluit
aan bij de vmbo-bovenbouwprofielen 'Dienstverlening en Producten (D&P)', 'Media, Vormgeving en ICT (MVI)' en bij het nieuwe vak Informatietechnologie voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Voor die profielen en vakken kunt u door middel van
specialisatie binnen de opleiding een bevoegdheid behalen, als deel van de bevoegdheid ‘leraar techniek tweede graad’. U mag met deze opleiding ook aan het mbo lesgeven. Als dat uw doel is, verwachten we dat u een technische vooropleiding hebt afgerond en
dat u werkervaring heeft in de techniek.Omvang

De opleiding duurt 4 jaar, als u jaarlijks 60 ECTS credits haalt. Eén ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur. In het eerste jaar dient u minimaal 50 ECTS credits te halen om de opleiding voort te kunnen zetten.Toelatingseisen

Voor de bacheloropleiding tot tweedegraads docent heeft u een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 nodig. Lees meer over de

toelatingseisen
.