Leraar, kopleiding

www.nhl.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
NHL Hogeschool
Plaats
Leeuwarden
Beschrijving

Om studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl te laten ontwikkelen, kiest de NHL voor het concept competentiegericht onderwijs. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. De NHL wil de komende jaren het onderwijs, zowel voltijd als deeltijd, verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. De NHL vergroot daarom het maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Leraar, kopleiding
Omschrijving

Het onderwijs heeft behoefte aan nieuwe docenten. De komende jaren zal de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs groeien. Heb je een hbo- of wo-bachelorgetuigschrift op zak en wil je graag een lesbevoegdheid halen? Volg dan een kopopleiding Leraar. Binnen één jaar kun je een bachelorgraad halen.
 
De kopopleidingen Leraar zijn bestemd voor hbo- en wo-bachelors die een opleiding hebben afgerond in een schoolverwant vak. Na afronding van een kopopleiding Leraar ben je bevoegd om les te geven in de eerste drie klassen van havo en vwo, in het vmbo, in het mbo en in de volwasseneneducatie (ook wel aangeduid als tweedegraads bevoegdheid). Soms ligt dit anders, zoals bij Omgangskunde, en kun je in de praktijk met name in het mbo en in de volwasseneducatie aan de slag.