Leraar Engels (2e graads)

www.nhl.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
NHL Hogeschool
Plaats
Leeuwarden
Beschrijving

Om studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl te laten ontwikkelen, kiest de NHL voor het concept competentiegericht onderwijs. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. De NHL wil de komende jaren het onderwijs, zowel voltijd als deeltijd, verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. De NHL vergroot daarom het maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Leraar Engels (2e graads)
Omschrijving

Televisie, internet, tijdschriften... je hoort en ziet de Engelse taal altijd en overal om je heen. Geen wonder dus, dat jongeren vaak al veel Engelse woorden kennen en dat sommigen de taal al redelijk spreken. Maar hoe zit het met het schrijven van een correcte Engelse brief? Of met een goede uitspraak? Als docent Engels tilt u het taalniveau van uw leerlingen omhoog. U laat hen ook verschillende kanten bekijken van de grote Engelstalige wereld. De deeltijd bacheloropleiding Leraar Engels leidt op voor een vak waarvan iedereen het nut kan inzien. 

Als u ervoor kiest om het onderwijs in te gaan, kiest u voor een pittige maar interessante carrière. U wordt een coach en inspirator voor jonge mensen. Elke dag in het onderwijs is anders. U staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Engels denkt u mee over de organisatie van het onderwijs, overlegt met uw vakgroep en organiseert excursies. Na afronding van uw studie verkrijgt u een bachelorgraad.