Leraar Biologie (2e graads)

www.nhl.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
NHL Hogeschool
Plaats
Leeuwarden
Beschrijving

Om studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl te laten ontwikkelen, kiest de NHL voor het concept competentiegericht onderwijs. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. De NHL wil de komende jaren het onderwijs, zowel voltijd als deeltijd, verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. De NHL vergroot daarom het maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Leraar Biologie (2e graads)
Omschrijving

Biologie is een vak dat mensen raakt. Aan veel maatschappelijke discussies zit een biologisch aspect. Denk aan het milieu, de beschikbaarheid van drinkwater of genetische modificatie. U zult als leraar Biologie geen problemen hebben om de relevantie van het vak aan te tonen. Maar hoe zorgt u dat uw leerlingen de stof goed onder de knie krijgen? Dát leert u bij de deeltijdopleiding Leraar Biologie! 

Als u ervoor kiest om het onderwijs in te gaan, kiest u voor een pittige maar interessante carrière. U wordt een coach en inspirator voor jonge mensen. Elke dag in het onderwijs is anders. U staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Biologie denkt u mee over de organisatie van het onderwijs, overlegt met uw vakgroep en organiseert excursies. Na afronding van uw studie verkrijgt u een bachelorgraad.