Leraar Bedrijfseconomie (2e graads)

www.nhl.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
NHL Hogeschool
Plaats
Leeuwarden
Beschrijving

Om studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl te laten ontwikkelen, kiest de NHL voor het concept competentiegericht onderwijs. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. De NHL wil de komende jaren het onderwijs, zowel voltijd als deeltijd, verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. De NHL vergroot daarom het maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Leraar Bedrijfseconomie (2e graads)
Omschrijving

Alles draait alleen nog maar om de economie, wordt wel eens gezegd. En ja, het economisch belang telt zwaar in onze samenleving. Maar wat betekent dat eigenlijk: ‘economisch belang’? En hoe werkt ‘de economie’? Als leraar vertelt u uw leerlingen er alles over. Het is voor veel scholieren een belangrijk vak, omdat ze later een vervolgopleiding kiezen op het gebied van economie. Bij leraar Bedrijfseconomie ligt het accent bij de vakinhouden voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Als u ervoor kiest om het onderwijs in te gaan, kiest u voor een pittige maar interessante carrière. U wordt een coach en inspirator voor jonge mensen. Elke dag in het onderwijs is anders. U staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Bedrijfseconomie  denkt u mee over de organisatie van het onderwijs, overlegt met uw vakgroep en organiseert excursies. Na afronding van uw studie verkrijgt u een bachelorgraad. 400
 
Verder zou u ervoor kunnen kiezen de opleiding Leraar Bedrijfseconomie te combineren met de opleiding Leraar Algemene Economie