Leraar Basisonderwijs (PABO) verkort

www.nhl.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
NHL Hogeschool
Plaats
Leeuwarden
Beschrijving

Om studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl te laten ontwikkelen, kiest de NHL voor het concept competentiegericht onderwijs. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. De NHL wil de komende jaren het onderwijs, zowel voltijd als deeltijd, verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. De NHL vergroot daarom het maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Leraar Basisonderwijs (PABO) verkort
Omschrijving

De meester is vrolijk, maakt grapjes en kan prachtig verhalen vertellen. De juf weet alles, kan alles en bedenkt leuke geschiedenisopdrachten. Dat is het beeld dat kinderen van hun leraar hebben. Ze vinden de juf of meester héél belangrijk. En terecht, want u bent degene die ze een stevige basis voor de toekomst geeft. Volg daarom het programma  Pabo op maat & afstand van de bacheloropleiding  Leraar Basisonderwijs (Pabo) bij NHL Hogeschool.

Als u ervoor kiest om het onderwijs in te gaan, kiest u voor een pittige en interessante carrière. Als leraar in het basisonderwijs heeft u een verantwoordelijke en dynamische baan. Elke dag is anders in het onderwijs. U geeft leiding en organiseert binnen- en buitenschoolse activiteiten. Als leraar basisonderwijs werkt u samen met collega’s, ouders en externe instanties om kinderen optimaal te begeleiden in hun onderwijsleerproces. Na afronding van uw studie verkrijgt u een bachelorgraad.