Goed onderwijs …. mijn zorg!

Organisatie
Share |

Organisatie
Effectief Onderwijs
Plaats
Heerenveen
Beschrijving
Effectief Onderwijs uit Sneek is een onderwijscentrum met praktijkgerichte onderwijs specialisten. We verzorgen advies, begeleiding& scholing voor scholen in het (speciaal-)basisonderwijsen werken daarbij samen met Fontys OSO hogescholen. Uitgangspunten - Enthousiasme: gedreven mensen onmisbaar voor effectief onderwijs! - Onderwijs(-ontwikkeling): functioneel en praktisch is het motto. - Planmatige, gestructureerde aanpak blijkt in de praktijk erg effectief. - Alle activiteiten moeten daadwerkelijk iets opleveren voor leerlingen! Expertise - Goed onderwijs aan leerlingen met een leerachterstand en/of beperking; - Samenhangend kwaliteitsbeleid en planmatige schoolontwikkeling.

Opleiding

Opleiding
Goed onderwijs …. mijn zorg!
Omschrijving
Thema:Kwaliteitszorg S(B)O, de rol van de leerkracht.
Je bent al een tijdje leerkracht in het S(B)O en wilt je gaan verdiepen in de vraag wat ‘goed onderwijs is’ voor deze leerlingen? Wat zijn de kenmerken van de S(B)O-populatie? Maar ook: ken ik de schoolvisie, herken ik deze op de werkvloer, wat is mijn eigen visie op goed onderwijs aan deze doelgroep? Wat betekent dit voor mijn handelen? Hoe zien ouders en kind dit alles in de praktijk? Welke leerstijlen zie ik in mijn groep en hoe speel ik daarop in? Veel vragen waarop je als leraar niet altijd direct een antwoord paraat hebt, of waarin je je niet zo hebt verdiept. Maar wel cruciaal in de dagelijkse omgang met kind en ouders.
Tijdens deze workshop gaan we die vragen verkennen en probeer je ze voor je eigen situatie te beantwoorden. Middels relevante theorie en een aantal opdrachten brengen we het kind en de groep in beeld, proberen we een antwoord te krijgen op de sociale context, om vervolgens te kijken hoe het onderwijs op je school hierop is afgestemd. We verkennen een aantal onderwijsvisies en vergelijken die met die van je eigen school. Wat is er beschreven en hoe ziet je dat terug. Kernvragen: hoe is het onderwijs ingericht (zowel op school als op groepsniveau) en hoe doe ik dat in de praktijk?