Vacatures bij Noorderwijzer - CSG Dingstede

Over Noorderwijzer - CSG Dingstede

Noorderwijzer
Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe. Zij hebben hun handen ineengeslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken. Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp.
 
Noorderwijzer draagt bij aan: 
  •          De professionalisering van onze medewerkers
  •          Het vergroten van de loopbaanmogelijkheden
  •          Het verhogen van het loonbaanbewustzijn
  •          Het verruimen van de (vrijwillige) mobiliteit
 
De deelnemende scholen hebben allen een eigen bestuur en identiteit, maar een gezamenlijk doel: aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor (nieuwe) medewerkers in de regio, om samen de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Op die manier creëren zij niet alleen een inspirerende werkomgeving, maar ook een plezierige leer- en leefomgeving in de regio Drenthe!

CSG Dingstede
CSG Dingstede is een warme en prestatiegerichte school waar het leerlingsucces centraal staat. Binnen de grenzen van het mogelijke doet de school daar alles aan. Het betekent ook dat veel wordt gevraagd van de inzet van leerling én ouders(s)/verzorger(s). Uiteindelijk is het de leerling die het moet doen, het gaat om zijn leerproces.

CSG Dingstede is een open christelijke school, waar ook ruimte is voor andersdenkenden. Bij het geven van goed onderwijs zijn voor ons de begrippen ontwikkeling, respect en betrokkenheid belangrijk.

CSG Dingstede geeft verwachtingsvol, eigentijds onderwijs. De school is letterlijk een werkplaats van het leren: zowel de fysieke ruimte, als de voorzieningen en het pedagogisch klimaat stimuleren het leren van de leerling en medewerkers. Ons onderwijs is erop gericht leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandig functionerende burgers.

CSG Dingstede onderscheidt zich in het aanbieden van de volgende onderwijsprofileringen: Internationalisering, Technasium, Cambridge Engels, Goethe Duits en DELF Frans.

CSG Dingstede doet er alles aan om docenten en ander personeel uit te dagen en te ondersteunen om hun talenten te blijven ontwikkelen en zo goed mogelijk in te zetten ten behoeve van het onderwijsleerproces.

CSG Dingstede heeft ruim 900 leerlingen en 100 medewerkers. Het onderwijs wordt gegeven in drie afdelingen: mavo, havo en atheneum. Elke afdeling bestaat uit twee teamleiders, die samen vorm en inhoud geven aan het onderwijs voor de leerlingen in de eigen afdeling. Het primaire proces wordt ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering.

 

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.