Vacatures bij Edith Stein College

Over Edith Stein College

Een school waarin niet zwart-wit wordt gedacht en die een kleurrijke opleiding biedt: dat is in een notendop het Edith Stein College.

Veelkleurigheid is merkbaar voor individuele leerlingen. Sterker nog: onze leerling-populatie is veelkleurig. Daarom bieden wij leerlingen een palet aan mogelijkheden om zich te ontwikkelen. We verwachten dat iedereen daarbij zijn best doet, leerling en docent. Dat betekent niet dat we rechtlijnig zijn, maar dat we tegemoetkomen aan de mogelijkheden en kansen van alle leerlingen. Dat we bij iedereen 'eruit' willen halen wat 'erin' zit. We hebben ruime begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen die een extra duwtje in de goede richting kunnen gebruiken, zoals extra aandacht voor de Nederlandse taal.

We zeiden het al: we zijn een veelkleurige school. We verzorgen onderwijs aan 12- tot 18-jarigen, aan doorzetters en twijfelaars, aan leerlingen die graag leren, maar ook aan leerlingen die leren niet makkelijk vinden. Wij willen al die leerlingen in staat stellen zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Via de einddoelen van de basisvorming bereiken zij het (voorlopige) eindpunt: een vwo-, havo- of mavo diploma. Respect voor elkaar in de dagelijkse onderwijspraktijk vinden we daarbij erg belangrijk. Onder respect verstaan wij elkaar accepteren, ongeacht uiterlijk, kleding, persoonlijkheid, leerresultaten, achtergrond en cultuur. De ene is niet beter of slechter dan de ander, wel zijn we allemaal anders. Dat willen we in de omgang met elkaar op school voorstaan.

Onze school gaat er nadrukkelijk vanuit dat alle betrokkenen bij de school (leerlingen en personeelsleden, maar ook ouders en bestuur) het multiculturele karakter van onze samenleving en onze school respecteren. Voor iedere leerling. In hun schooltijd ontwikkelen leerlingen zich. Veel van die veranderingen worden beïnvloed door het onderwijs. Het Edith Stein is zich daarvan bewust en wil de ontwikkeling van de jongeren op haar school een positieve draai geven. Daarom willen we proberen in ons onderwijs:
 • het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten ("Het lukt me best");
 • de leerlingen te leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te werken ("Ik mag zelf ook iets doen");
 • duidelijk te maken wat er op school verwacht wordt en eisen te stellen ("Ik weet wat de regels zijn");
 • de leerlingen inzicht te geven in hun eigen prestaties ("In taal moet ik nog wat meer oefenen");
 • een sfeer in de klas en de school te scheppen waarbij iedereen zich op zijn gemak voelt en zich geaccepteerd weet ("Ik voel me veilig");
 • het onderwijs in een kleinschalige omgeving plaats te laten vinden ("Ik ken hier bijna iedereen")
 • de motivatie voor het leren te stimuleren ("Ik heb er zin in");
 • veel aandacht te schenken aan een rustige voortgang van het onderwijsleerproces ("Als het rustig is in de les, begrijp ik het beter");
 • de cultuuroverdracht te realiseren die leerlingen nodig hebben om hun toekomst vorm te geven ("Ik weet wie ik ben");
 • binnen het multiculturele karakter van de school de gelijkwaardigheid van jongens en meisjes te benadrukken ("Samen maken we de school");
 • het spreken van de Nederlandse taal als bindend element voor alle leerlingen te gebruiken ("Zo kan iedereen me verstaan").
Uiteraard zijn er belangrijke verschillen in werk- en leertempo en in belangstelling. Bijzondere aandacht besteden we daarom enerzijds aan leerlingen die wat extra's aankunnen. Zij krijgen aanvullende opdrachten of extra talenonderwijs. Anderzijds houden we ook rekening met leerlingen die wat moeilijker mee kunnen komen. Voor hen zijn er steunlessen, of huiswerkbegeleiding.

Het lerarenteam bestaat uit 80+ personen, van jong tot oud, van beginnend tot ervaren, maar in ieder geval met een hart voor goed onderwijs.

Unieke secundaire arbeidsvoorwaarde
Onze school is ligt precies tussen de Denneweg en het Noordeinde. De binnenstad ligt op loopafstand. De school is prima bereikbaar met het OV. Daarnaast beschikt de school over een eigen parkeerterrein; zo kun je bijvoorbeeld zonder parkeerkosten winkelen in het weekend of de vakanties!

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.