Leerkracht nieuwkomers

De Notenkraker  - Rotterdam
14-09-2023
Fulltime
31-10-2023
1,0
2023-09-13
Tijdelijk
Onbekend

Vacature omschrijving

Wat heb je? Een PABO bevoegdheid. Organisatietalent. Ervaring met nieuwkomersonderwijs. Wat krijg je? Collega’s die altijd bereid zijn jou te helpen. Een mooi lokaal in een prachtig, nieuw gebouw. Hulp en steun van de directie. Wat kun je? Verzorgen goed gestructureerde lessen. Uitspreken en handhaven van duidelijke gedragsverwachtingen. Overzicht houden. Tijdig signaleren van (leer-)problemen en deze bespreken met de intern begeleider. Extra info

OBS De Notenkraker is een openbare school midden in de wijk Oudeland van Hoogvliet. Voor de regio verzorgt de school het basisonderwijs aan nieuwkomers die de taal niet machtig zijn. We willen heel graag een tweede klas starten omdat er inmiddels in de buurt kinderen staan te popelen naar school te gaan. Voor deze LAN-klas (leerplichtig anderstalig nieuwkomers) zoeken wij een nieuwe collega!
Voor meer informatie neem contact op met Rob van den Berg (directeur) 010-2957273 of neem een kijkje op onze website www.denotenkraker.nl

Functie-eisen

Een PABO bevoegdheid. Organisatietalent. Ervaring met nieuwkomersonderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Collega’s die altijd bereid zijn jou te helpen. Een mooi lokaal in een prachtig, nieuw gebouw. Hulp en steun van de directie.

Basisonderwijs
Regulier / Algemeen
Openbaar
9.453 Leerlingen
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Adresgegevens

Othelloweg 8
3194 GS Rotterdam
Zuid-Holland, Netherlands
Route plannen

Heb je interesse in deze vacature?

Sluitingsdatum: 31 oktober 2023
Solliciteer

Meer vacatures van Stichting BOOR

Bezig met zoeken van vergelijkbare vacatures...

Solliciteren