SBO Leerkracht middenbouw

07-09-2023
Fulltime
31-07-2024
1,0
2023-09-06
Tijdelijk met uitzicht op vast
Onbekend

Vacature omschrijving

Wat heb je? Pabo diploma; Ervaring met de doelgroep ‘moeilijk lerend’ is een pre; Dat je bevlogen voor de klas staat en met natuurlijke passie voor het onderwijs; Goede communicatieve vaardigheden. Wat krijg je? Een gezellig team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen waarin je met elkaar leert om het onderwijs te verbeteren; Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, WTF 1.0 (minder is bespreekbaar) Salaris is afhankelijk van ervaring en ingeschaald in CAO-PO LC. Wat kun je? Je werkt opbrengstgericht en biedt onderwijs op meerdere niveaus binnen een groep; Jij gaat een professionele relatie aan met de leerling, ouders en collega’s; Je werkt graag samen. Extra info

SBO Kindcentrum IJsselmonde telt 150 leerlingen verdeelt over 2 locatie. De onderbouw is gehuisvest aan de Heindijk 20 en de midden/bovenbouw aan de Oosterhagen 251.
Middenbouw Wij zoeken nog een leerkracht voor een middenbouw groep. Bij ons is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen. Je werkt niet alleen, aan alle groepen is een leraar ondersteuner en SPH medewerker gekoppeld. Je werkt dus actief samen en verdeelt de taken.
Plezier om te leren Op SBO Kindcentrum IJsselmonde zijn de groepen kleiner; ongeveer vijftien leerlingen per groep. Hierdoor heb jij meer tijd voor het kind. We sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind en stellen vandaaruit hoge doelen. We laten ze weer succes ervaren en zien daarmee het plezier om te leren en hun motivatie toenemen. Onze leerlingen leren vooral door te doen. Zo leren ze door bewegend leren op het plein, lessen te volgen in het voedselbos of de moestuin. Ook aan het verzorgen van de dieren worden doelen gekoppeld. Kan jij goed aansluiten bij het niveau van een leerlingen, lessen ontwerpen naar handelend leren en zicht houden op de ontwikkeling van de leerlingen dan zoeken wij jou als nieuwe collega. Onze leerlingen vertellen graag over de school: https://www.linkedin.com/posts/sbo-kindcentrum-ijsselmonde_aan-de-slag-op-een-school-waar-je-%C3%A9cht-het-activity-7046101163124871168-XcLj?utm_source=share&utm_medium=member_android

Voor meer informatie of direct solliciteren neem contact op met de directeur Melissa Otten, tel: 0104830737 https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/rotterdam/11025/sbo-kindcentrum-ijsselmonde/

Functie-eisen

Pabo diploma; Ervaring met de doelgroep ‘moeilijk lerend’ is een pre; Dat je bevlogen voor de klas staat en met natuurlijke passie voor het onderwijs; Goede communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Een gezellig team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen waarin je met elkaar leert om het onderwijs te verbeteren; Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, WTF 1.0 (minder is bespreekbaar) Salaris is afhankelijk van ervaring en ingeschaald in CAO-PO LC.

Speciaal (basis) onderwijs
Regulier / Algemeen, Speciaal
Openbaar
150 Leerlingen
Onze missie
SBO Van Heuven Goedhart wil, in lijn met de missie van Stichting BOOR, kwaliteitsonderwijs bieden vanuit het perspectief van het kind. Onderwijs dat bijdraagt aan maximale kansen voor onze leerlingen en aan groei tot volwassenheid waarin ze volwaardig hun plek in de maatschappij kunnen vinden en behouden. Volwassenen die sociaal en cognitief redzaam zijn.

Onze visie
SBO Van Heuven Goedhart gelooft dat kwaliteitsonderwijs bestaat uit het realiseren van aansprekende resultaten én ontwikkeling van essentiële sociaal-emotionele vaardigheden. Dit betekent maximale, opbrengstgerichte inspanning m.b.t. de basisvakken op basis van individuele ontwikkelingsperspectieven, gecombineerd met doorlopende aandacht voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin is samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten  onderling een belangrijk onderdeel. Dit betekent een betrokken, deskundig en professioneel team, waarin ruimte is voor feedback, (in)formeel overleg en blijvende professionalisering.
                      
Als SBO Van Heuven Goedhart geloven wij dat ieder kind de kans moet hebben zich maximaal te kunnen ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Hierbij gaan we uit van noodzakelijke sociale en cognitieve redzaamheid in de wereld van morgen. Hierbij streven we er naar de leerlingen te helpen een voldoende niveau te bereiken op basisvakken; taal, lezen en rekenen. Daarnaast staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen centraal. Hierbij willen we dat de leerlingen klaar zijn voor een maatschappij waarin ze in toenemende mate zullen moeten kunnen functioneren in samenwerking met anderen en in voldoende mate zich zelfstandig moeten kunnen redden. Juist vanwege de specifieke onderwijsbehoeften van SBO-leerlingen geloven we dat ons onderwijs in belangrijke mate moet tegemoetkomen aan die specifieke, individuele behoeften. Dit doen we door te werken met ontwikkelingsperspectieven voor iedere leerling waarbij reële, ambitieuze doelen centraal staan. Om dit alles te bereiken geloven we dat ieder mens gebaat is bij het werken en leren in autonomie binnen duidelijke kaders en veiligheid en waarin, in relatie met anderen, aanspraak gedaan wordt op hun competenties en talenten. Veiligheid, structuur en overzichtelijkheid bieden de basis van waaruit de leerling zijn of haar autonomie kan vergroten en stap voor stap verder kan werken aan het vergroten van de eigen competentie.

Adresgegevens

Oosterhagen 251
3078 CL Rotterdam
Zuid-Holland, Netherlands
Route plannen

Heb je interesse in deze vacature?

Sluitingsdatum: 31 juli 2024
Solliciteer

Meer vacatures van Stichting BOOR

Bezig met zoeken van vergelijkbare vacatures...

Solliciteren