’t Zonnewiel

Almere
Basisonderwijs
Rooms-Katholiek

Omschrijving van ’t Zonnewiel

‘t Zonnewiel staat voor innoverend onderwijs, een veilige omgeving en leren met aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Behalve in groep 3 en 4, kent ‘t Zonnewiel heterogene groepen. Door de verschillen in leeftijd, ontwikkeling en gedrag worden kinderen uitgedaagd om met verschillen om te gaan; te helpen en geholpen te worden en samen uitdagingen op te lossen. De inmiddels landelijk uitgerolde kanjertraining is op ‘t Zonnewiel ontwikkeld en kent nog altijd een prominent plek in het onderwijs.

Maar liefst 27 mooie basisscholen vormen samen SKO Ontwerpers van Onderwijs. Onze scholen zijn van verschillende grootte, staan op verschillende locaties in Flevoland en op de Veluwe en kennen verschillende onderwijsvisies. Door de omvang van de scholengroep zijn wij altijd op zoek naar nieuwe SKOllega’s die ervan houden om kinderen bij hun ontwikkeling vooruit te helpen. Met de rijkheid aan onderwijsvisies onder ons dak vinden we zeker een plek waar jij kan bloeien.

Adresgegevens

Bongerdstraat 4
1326 AB Almere
Flevoland, Nederland
Route plannen