Oosterlicht College Vianen

Onderdeel van: PCOU Willibrord - VIANEN
Voortgezet onderwijs
Protestants-Christelijk
850 Leerlingen

Omschrijving van Oosterlicht College Vianen

Onze missie 

Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit een open christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn. We behalen hoge onderwijsresultaten. 

Onze visie 

Leerlingen krijgen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren. 

Onze identiteit 

De basis van ons christelijk handelen is respect en zorg voor elkaar. Iedereen op deze school wil dat respect en die zorg voor elkaar beleven en uitdragen. We zoeken naar verbinding. Elke leerling is welkom, ongeacht zijn of haar godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. Zo ontstaat en groeit een sociale, vriendelijke en veilige leefomgeving. De dagopening vormt een bezinningsmoment. De viering van christelijke feestdagen maakt onderdeel uit van onze identiteit. Daarnaast bieden wij het vak levensbeschouwing/godsdienst. Nadenken en praten over zingeving vormt de basis van onze manier van werken. 

Kernwaarden 

Vertrouwen, samenwerken, kwaliteit, respect en ambitie. 


PCOU Willibrord is met 42 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. Daarbij gaat het om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 12 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo’n 2.500 collega’s aan het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen.
 
Wij werken verbindend, tonen lef, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in alles ontwikkelingsgericht. Of het nu gaat om onze leerlingen of om collega’s. Iedereen is welkom en diversiteit en veelkleurigheid wordt gekoesterd. Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen en voor elke nieuwe collega hebben wij een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Wij werken gezamenlijk aan één helder doel: voor elke leerling het beste onderwijs!

Bijzonderheden

PCOU Willibrord

Het Oosterlicht College Vianen valt, samen met 10 andere scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving Utrecht, onder de Willibrord Stichting. Deze scholen omvatten het hele spectrum van het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De scholen tellen samen ruim 11.000 leerlingen en ca. 1230 medewerkers.

De Willibrord Stichting vormt samen met Stichting PCOU (bestuur van 30 basisscholen) PCOU Willibrord.
Stichting PCOU en de Willibrord Stichting besturen samen in totaal 41 scholen. De stichtingen hebben één bestuur en één raad van toezicht.
 

Adresgegevens

Uithoflaan 1
4133 GZ VIANEN
Utrecht, Nederland
Route plannen

Vacatures van Oosterlicht College Vianen

{"total":3,"sectoren":{"2":3},"vakken":{"28":1,"7":1,"21":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":3,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":3},"dienstverband":{"3":3,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":0,"-1":3},"onderwijsTypen":{"1":3,"-1":0},"bevoegdHeden":{"1":2,"2":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":1,"7":2,"30":2},"functieSoorten":{"1":3},"provincies":{"8":3}}
3 onderwijsvacatures
3 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
2023-10-23
0,8 - 1,0 fte
6 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
2023-11-01
ongeveer 0,5 fte
43 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
2023-09-29