Stichting CVO-AV

Stichting CVO-AV

GORINCHEM
Voortgezet onderwijs
Protestants-Christelijk
5.010 Leerlingen
9 Locaties

Omschrijving van Stichting CVO-AV

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, oftewel Stichting CVO-AV. Wij zijn er voor alle leerlingen die mogen kiezen voor vmbo tot en met tweetalig gymnasium.

Stichting CVO-AV staat voor positieve voorbeeldvorming om zo inspirerend en toekomstgericht onderwijs te bieden. Waarin we optimaal gebruik maken van de kracht van voorbeelden: voorbeelden om aan te spiegelen of om na te volgen. En we gericht zijn op het voorbeeldschap dat een ieder zelf heeft en verder kan ontwikkelen.

Missie

 CVO-AV staat voor inspirerend en toekomstgericht onderwijs waar: 

 • optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van voorbeelden: voorbeelden om aan te spiegelen of om na te volgen;
 • jongeren zich ontplooien tot ontwikkelingsvaardige volwassenen, die weten waarin ze een voorbeeld zijn en die voldoende toegerust zijn met kennis en vaardigheden om hun leven zelfstandig en met vertrouwen in te vullen;
 • jongeren in aanraking worden gebracht met de Bijbel en de betekenis die Jezus Christus en zijn voorbeeld kunnen hebben voor henzelf en de wereld.

Visie

We zien de school als bron van positieve voorbeeldvorming

We helpen iedereen een zo krachtig mogelijk voorbeeld te zijn, door:

 • ons in alles te richten op
  – relatie en verbondenheid,
  – autonomie-ondersteuning en
  – competentieversterking;
 • diversiteit en ontwikkeling als krachtig en kansrijk te zien en
 • te zien waarin iemand een voorbeeld voor een ander kan zijn.

Bijzonderheden

Van de sollicitant wordt verwacht dat deze mede vorm en inhoud kan geven aan de christelijke identiteit van de scholengroep.

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Nieuwe Walsteeg 9
4200 AR GORINCHEM
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Stichting CVO-AV

{"total":18,"sectoren":{"2":18},"vakken":{"140":2,"52":2,"233":1,"175":1,"26":2,"94":1,"7":2,"67":1,"28":1,"8":1,"44":1,"156":1,"132":1,"247":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":18,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":18},"dienstverband":{"-1":18},"zijInstroom":{"1":0,"2":0,"-1":18},"onderwijsTypen":{"1":18,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":18},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":4,"30":9},"functieSoorten":{"1":14,"2":1,"3":3},"provincies":{"7":11,"8":6,"12":1}}
18 onderwijsvacatures
5 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
0,8000 fte
5 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
1,0000 fte
6 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
1-2-2024
0,8000 fte
Toon alle 18 vacatures