Alexander Roozendaalschool Almere

Alexander Roozendaalschool Almere

Onderdeel van: Stichting VierTaal - Almere
Speciaal (basis) onderwijs
Openbaar

VierTaal: gelijke kansen door verschil te maken!

De Alexander Roozendaalschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar met een communicatieve beperking, veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een klein deel van de leerlingen is daarnaast gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS). De Alexander Roozendaalschool heeft in Amsterdam twee locaties (Jan Sluijterstraat en de Jan Tooropstraat) en een vestiging in Almere en Purmerend. De school is onderdeel van Stichting VierTaal.

Missie

VierTaal staat bekend als een prettige en toegankelijke organisatie, waarbij goed werkgeverschap hoog in het vaandel staat. We werken vanuit ons VierTaal instellingsplan (VIP) met ambitieuze doelen gericht op het versterken van onze expertise en het komen tot nog meer thuisnabij onderwijs. We zoeken collega’s die zich verbonden voelen met onze kernwaarden lef, samen, vakkundig en eigenaarschap.

Visie

VierTaal vat haar missie samen in de slogan: ‘gelijke kansen door verschil te maken’. Daarbij hebben we drie concrete ambities geformuleerd:

Gelijkwaardige participatie
We willen cluster 2 leerlingen toerusten en voorbereiden op een gelijkwaardige participatie in de (horende) maatschappij.
Naar meer inclusief
Wij dragen bij aan onderwijs en begeleiding in een zo inclusief mogelijke setting, in samenwerking met het regulier onderwijs. Thuisnabij en meer inclusief waar het kan, speciaal als het moet en altijd in verbinding met de maatschappij.
Expertise & kwaliteit
Het onderwijs en de begeleiding is specifiek gericht op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en redzaamheid voor slechthorende leerlingen & leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en wordt uitgevoerd volgens de laatste inzichten.

Werkomgeving

  • VierTaal staat bekend als een prettige en toegankelijke organisatie, waarbij goed werkgeverschap hoog in het vaandel staat.
  • Cluster 2 onderwijs / Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of slechthorend (SH)
  • Kleine groepen en scholen
  • Expert op het gebied van Taalontwikkelingsstoornissen en Slechthorendheid

Video


Collega’s aan het woord

Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk een goed gevoel te geven, maar wij proberen vooral hen klaar te maken om zich te kunnen redden in de maatschappij. Dat doen wij bijvoorbeeld in de vorm van burgerschapsvorming lessen, vreedzame schoollessen en door persoonlijke gesprekken te voeren over de onderwerpen die zich dagelijks afspelen in de samenleving.

Mariël

Leerkracht


Adresgegevens

Prokofjevstraat 3
1040 KG Almere
Flevoland, Nederland
Route plannen

Vacatures van Alexander Roozendaalschool Almere

{"total":3,"sectoren":{"6":3},"vakken":{"258":1,"534":1,"8":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":3,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":3,"-1":0},"dienstverband":{"3":2,"1":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":3,"-1":0},"onderwijsTypen":{"5":3,"-1":0},"bevoegdHeden":{"7":1,"5":2,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":1,"30":3},"functieSoorten":{"1":1,"3":2},"provincies":{"11":3}}
3 onderwijsvacatures
7 dagen geleden
Speciaal (basis) onderwijs SBO
In overleg
Parttime 0.7 fte
9 dagen geleden
Speciaal (basis) onderwijs SBO
Per direct
Parttime
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
15 dagen geleden
Speciaal (basis) onderwijs SBO
Per direct
Parttime 0.6 fte