Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Onderdeel van: @voCampus - Nijmegen
Voortgezet onderwijs
1.430 Leerlingen

Omschrijving van Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Rector Ronald van Bruggen: ‘Het motto van de school is ‘kennis, ontplooiing, vriendschap’. Deze drie begrippen zijn voor ons nadrukkelijk gelijkwaardig. Met ‘vriendschap’ drukken we ons streven uit naar een prettige schoolcultuur met onderlinge verbondenheid waarin leerlingen en medewerkers tot optimale prestaties kunnen komen. Met de expliciete vermelding van ‘kennis’ in ons motto geven wij aan dat wij het verwerven van kennis zien als een uitdaging voor onze leerlingen en als basis voor verdere ontwikkeling. Met ‘ontplooiing’ willen we uitdrukken dat de persoonlijke groei van onze leerlingen, in de meest ruime betekenis van het woord, een van onze belangrijkste drijfveren vormt.’ 
 
Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is een van de grootste zelfstandige gymnasia van Nederland. In hartje Nijmegen, vlak bij de vroegste Romeinse resten, krijgen leerlingen onderwijs in het teken van ‘kennis, ontplooiing, vriendschap’. In een open klimaat en binnen een breed onderwijsaanbod werken zij aan een evenwichtige opbouw van kennis en vaardigheden. De hoog opgeleide docenten en het moderne, goed geoutilleerde gebouw bieden daartoe optimale mogelijkheden.
 
Kennis speelt een centrale rol op de school. Een leerling maakt zich kennis eigen en moet die ook kunnen toepassen in andere situaties. Hij moet er ook de uitdaging in vinden weer verder te leren. Tegelijkertijd traint hij vaardigheden die voor effectief leren nodig zijn.
Leerlingen kunnen veel en al hun talenten verdienen ontplooiing. Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen biedt daar brede en gevarieerde mogelijkheden voor. Leerlingen verschillen in capaciteiten, ambities en achtergronden. Zij hebben daar aandacht voor met een groot vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen.
 
Goed onderwijs begint met openheid en respect. Zij werken hard aan een cultuur waarin goede onderlinge relaties kunnen ontstaan en groeien. Dit doen ze door kansen te bieden, uit te dagen en uit te nodigen. Leerlingen hebben vele mogelijkheden om buiten de lessen actief te zijn. Bijvoorbeeld in het verbredingsproject, in de leerlingenraad of -commissies, in het organiseren en verwezenlijken van eigen initiatieven.
 
Het uitgangspunt is dat een leerling die toegelaten is ook de eindstreep haalt. Ze proberen onderpresteerders tijdig te onderkennen en begeleiden faalangstige leerlingen. De uitgebreide leerlingbegeleiding resulteert in een onderwijskundig hoog rendement. Het grootste deel van de leerlingen doet examen in meer dan het vereiste aantal vakken.
Door de kleinschaligheid blijven leerlingen en docenten zich veilig en vertrouwd voelen binnen de school. De school is ingedeeld in afdelingen onder-, midden-  en bovenbouw. De twee jaarlagen per afdeling worden geleid door afdelingsleiders die verantwoordelijk zijn voor de organisatie, het onderwijs en de personeelszorg.

Bijzonderheden

Unieke kenmerken:
Leerlingen kunnen zich - ook buiten de klas - verdiepen in onderwerpen waar zij speciale belangstelling voor hebben: In de bovenbouw kunnen leerlingen colleges volgen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
Extra:
Gecertificeerde begaafdheidsprofielschool, Olympiadeschool en regionaal expertisecentrum voor onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.
De school voert sinds 2012 het door het ministerie van OC&W toegekende predicaat excellente school.
 

Adresgegevens

Kronenburgersingel 269
6511 AS Nijmegen
Gelderland, Nederland
Route plannen

Vacatures van Stedelijk Gymnasium Nijmegen

{"total":1,"sectoren":{"2":1},"vakken":{"31":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":1,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":0,"-1":1},"onderwijsTypen":{"1":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"6":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":1,"7":1,"30":1},"functieSoorten":{"1":1},"provincies":{"5":1}}
1 onderwijsvacatures
2 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
23 oktober/z.s.m.
Parttime ca. 0,55 fte